AMSTERDAM - Vliegende start van nieuwe koers Bijbels Museum

Tot 1 juli konden kunstenaars - beeldend, podium, literair - een kunstwerk inzenden voor de Open Call “NIEUWE AARDE. Deel je visioen”, een initiatief van Bijbels Museum , The Turn Club en de Westerkerk Amsterdam. Op zoek naar visionaire toekomstbeelden in deze tijd van grote vragen en veranderingen vroegen de initiatiefnemers kunstenaars te komen met dromen, visioenen, ontwerpen van een nieuwe aarde. Inspiratie kon gevonden worden in Openbaring 21: 1. De organisatie ontving ruim 260 inzendingen. Een eerste selectie (longlist) is te vinden op de website www.nieuweaarde.nu Eind september zal de organisatie bekend maken welke twaalf werken een maand lang gepresenteerd worden in de Westerkerk.

Directeur Carolien Croon: “We hoopten op minimaal 40 tot 60 inzendingen en zijn erg blij verrast met de ruim 260 deelnemers en met zoveel diversiteit en inhoudelijke kwaliteit. De kunstwedstrijd is een mooi voorbeeld van de nieuwe koers. Daarin produceren we - vaak samen met partners -reizende tentoonstellingen met in opdracht gemaakte kunst rond Bijbelse thema’s en verhalen buiten de klassieke opzet van het museum. Het thema ‘Nieuwe aarde’, waarbij we hebben gevraagd om visionaire verbeelding, is enthousiast ontvangen en leeft blijkbaar sterk bij kunstenaars. Afgaand op de titels van de werken en de beschrijvingen, is er door de kunstenaars inspiratie geput uit zeer diverse bronnen; behalve uit de Bijbel en uit de natuur ook uit geschriften van mystici zoals Hildegard von Bingen, uit het Boeddhisme, taoïsme, geschriften van Rumi, uit de getallensymboliek en zelfs uit een songtekst van Bløf. En veel kunstenaars – zowel mannen als vrouwen - hebben met hun kunstwerk het vrouwelijke aspect, Moeder Aarde of ‘de Godin’ in ere willen herstellen.’ Het Bijbels Museum heeft zijn permanente museum in het Cromhouthuis gesloten. Het kantoor is sinds 1 juli gevestigd in de Protestantse Diaconie aan de Nieuwe Herengracht.

Met “NIEUWE AARDE. Deel jouw visioen” - geïnspireerd door het Bijbelvers ‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel, en de eerste aarde waren voorbij gegaan, en de zee was niet meer.’ (Openbaring 21:1) - willen de initiatiefnemers mensen in het hart raken, zachtmoedig confronteren, inspireren en bemoedigen. En laten zien welke belangrijke bijdrage kunst kan leveren aan een samenleving in tijden van verandering. Meer informatie over het project en een overzicht van de longlist met inzendingen is beschikbaar via www.nieuweaarde.nu.

De curerende commissie wordt gevormd door Don Ceder (voorzitter; advocaat, politicus), Herman Koetsveld (predikant Westerkerk Amsterdam), Merlijn Twaalfhoven (componist, initiator van The Turn Club), Yuki Kho (cultuurjournalist en online communicatiestrateeg), Onno Zijlstra (filosoof en bestuurslid Vermeulen Brauckman Stichting) en Carolien Croon (directeur Bijbels Museum). De commissie beoordeelt de werken op basis van artistieke kwaliteit, verbeeldings- en zeggingskracht, vakmatige uitvoering en op het vermogen om een breed publiek te inspireren. De 12 kunstenaars wier werk in de Westerkerk Amsterdam te zien zal zijn, ontvangen een honorarium conform de Richtlijn Kunstenaarshonoraria.
“NIEUWE AARDE. Deel jouw visioen” is mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van alle partners en de steun van Vermeulen Brauckman Stichting, Fonds Kerk en Wereld en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.