AMSTERDAM - Het Stedelijk Museum Amsterdam nodigt kunstenaars en vormgevers uit om alternatieve vormen van kennisoverdracht in te zenden voor de komende editie van de Gemeentelijke Kunstaankopen. Deze editie neemt de museumcollectie als metafoor voor traditionele kennissystemen.

De tentoonstelling Voorstellen tot Gemeentelijke Kunstaankopen 2020 in het Stedelijk Museum Amsterdam start vanuit een kritische blik op de museumcollectie met interesse in verhalen die ongezien blijven, genegeerd zijn of vaker verteld mogen worden. Kunstenaars en ontwerpers worden aangemoedigd om projecten in te zenden met ongrijpbare, intuïtieve en persoonlijke vormen van kennisoverdracht waarmee gangbare manieren van kennisvorming worden uitgedaagd.

Traditionele kennissystemen zoals opleidingscurricula, openbare archieven en museumcollecties leiden vaak tot een specifieke selectie van informatie die vervolgens wordt geclassificeerd als ‘geldig’ of ‘betrouwbaar’. Er zijn echter andere vormen van kennisproductie die door organisaties herhaaldelijk worden uitgesloten: verhalen die bestempeld worden als niet-traceerbaar, controversieel, veranderlijk of onbetrouwbaar, zoals instinctieve, overgeleverde of mondelinge kennis, maar ook kennis uit bijvoorbeeld jeugdherinneringen, geruchten, of liefdesliedjes. Deze bronnen worden als onofficieel beschouwd en blijven daardoor buiten de structuren die vormend zijn voor wat publieke, collectieve kennis is. Hierin schuilt het risico dat eenzijdige verhalen met beperkte perspectieven overblijven. Het spreekwoord ‘onbekend maakt onbemind’ illustreert hoe deze onbewuste filtering van geaccepteerde kennisvormen blinde vlekken laat ontstaan die invloed hebben op wat een samenleving koestert en behoudt voor de toekomst. Dit leidt tot urgente vragen over de manier waarop kennis en informatie binnen organisaties als musea worden verzameld voor de collectie.

Hoe kunnen kunstwerken en ontwerpen bijdragen aan deze kritische kijk op wat kennis kan zijn? De Open Call richt zich nadrukkelijk op projecten die bestaande of gangbare manieren van kennisvorming kunnen uitdagen.

CONSERVATOREN-DUO
Voor deze editie van de Gemeentelijke Kunstaankopen is conservator Fadwa Naamna aangesteld om samen met Stedelijk Museum conservator Britte Sloothaak de tentoonstelling te ontwikkelen Fadwa Naamna en Britte Sloothaak, conservatoren-duo Gemeentelijke Kunstaankopen: Kennis is nooit volledig en kennisorganisaties moeten zich altijd blijven ontwikkelen. We zijn op zoek naar werken die alternatieve vormen van kennis presenteren, zoals orale geschiedenissen, geërfde wijsheid en kennisoverdracht door bijvoorbeeld familierecepten en rituelen. Wij willen onderzoeken hoe kunstwerken en ontwerpprojecten verscholen kennis aan het voetlicht kunnen brengen in publieke kennissystemen als musea.

OPEN CALL
De Open Call is voor kunstenaars en ontwerpers die in Nederland werken of wonen, nationaliteit is geen criterium. Kunstenaars en ontwerpers kunnen bestaand werk of werk in wording inzenden. Samen met een internationale jury zal het conservatoren-duo Britte Sloothaak en Fadwa Naamna een selectie maken uit alle inzendingen. Deze wordt in de zomer van 2020 tentoongesteld in het Stedelijk Museum. Een aantal van de geëxposeerde werken zal door het Stedelijk worden aangekocht voor de collectie van het museum.

Inzenden voor de Gemeentelijke Kunstaankopen 2020 kan tot en met 14 november 2019 via het online aanmeldingsformulier.

VOORSTELLEN TOT GEMEENTELIJKE KUNSTAANKOPEN
De Gemeentelijke Kunstaankopen wordt georganiseerd sinds 1929 en keert om de twee jaar terug. Eerdere edities brachten een bepaald medium onder de aandacht, zoals fotografie of design, maar deze editie breekt met de medium specifieke insteek. Deze tweejaarlijkse tentoonstelling wordt georganiseerd met financiële steun van de Gemeente Amsterdam.