AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam heeft een ontwerp gemaakt voor een fietsparkeervoorziening op het water bij de Melkweg. Er komt hier een fietsvlonder die plek gaat bieden aan ongeveer 500 fietsen. Dit maakt onderdeel uit van de vernieuwing van het Leidseplein.

Het ontwerp voorziet in een nieuwe openbare ruimte boven het water, waarbij het huidige ponton en de steigers verdwijnen. In plaats daarvan komt er een fietsvlonder, die van twee kanten bereikbaar is: een hoofdtoegang aan de Lijnbaansgracht en een tweede toegang in de vorm van een fietstrap op het doodlopende stukje van Leidsegracht. Het ontwerp zorgt voor een goede, duidelijke toegang naar de Melkweg, met meer ruimte en betere doorloop. De karakteristieke ophaalbrug blijft gehandhaafd.

Op het Leidseplein komen extra parkeerplekken voor (brom) fietsen. Een deel van de plekken voor fietsen komt op het water bij de Melkweg. Voor de nieuwe voorziening is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk, die 23 mei door het AB van Centrum wordt besproken. Naar verwachting zal de gemeenteraad begin 2018 een besluit nemen over de nieuwe fietsvlonder.