AMSTERDAM - Het ontslag op staande voet van de directeur van het Haga Lyceum was onterecht. Toch is het Haga niet verplicht hem weer aan het werk te laten gaan. Tot die voorlopige conclusie komt de kantonrechter in een kort geding tussen de directeur en de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO).


Langslepend conflict

Tussen de directeur en de SIO woedt al langere tijd een conflict over wie het voor het zeggen heeft op de school en binnen de stichting. De ruzie leidde op 2 juni van dit jaar tot het ontslag op staande voet van de directeur. Ook werd hij ontslagen als bestuurder van de stichting.

Meerdere rechtszaken
Rond het conflict lopen meerdere juridische procedures. Op 10 juni oordeelde de civiele voorzieningenrechter dat de directeur en de secretaris van de SIO – in ieder geval tijdelijk – een stap opzij moesten doen, in het belang van de school. Het hoger beroep in deze zaak loopt nog. In het huidige, arbeidsrechtelijke kort geding bij de kantonrechter eiste de directeur dat zijn ontslag ongedaan zou worden gemaakt.

Onvoldoende grond voor ontslag op staande voet
De kantonrechter stelt dat het ontslag als stichtingsbestuurder niet opnieuw hoeft te worden beoordeeld. Die vraag komt al aan de orde in de hoger beroepszaak die volgde op het oordeel van de voorzieningenrechter. Wel oordeelt de kantonrechter dat er onvoldoende grond was voor het ontslag op staande voet als directeur van de school. Directe aanleiding voor het ontslag was onder andere de beschuldiging dat de directeur beelden van de SIO-voorzitter van beveiligingscamera’s zou hebben doorgespeeld naar derden, die deze op Facebook plaatsten. De directeur ontkent dit. Ook zou hij hebben geweigerd spullen van de school, zoals sleutels en bankpasjes, in te leveren nadat hij eind mei al was geschorst.

Verspreiden van camerabeelden niet bewezen
De kantonrechter benadrukt dat ontslag op staande voet alleen mag als de argumenten daarvoor zwaarwegend genoeg zijn. Dat is hier vooralsnog niet het geval. Of de directeur de camerabeelden daadwerkelijk heeft doorgespeeld, is nog niet duidelijk en deze spoedprocedure leent zich niet voor nadere bewijsvoering. Dat kan in een bodemprocedure wel, maar voor nu zijn de bewijzen onvoldoende om het ontslag op staande voet te rechtvaardigen. Ook het feit dat de directeur niet direct na zijn schorsing zijn spullen inleverde, is onvoldoende grond. Zijn aanvankelijke weigering is volgens de kantonrechter wel enigszins begrijpelijk, aangezien hij in een juridische strijd was verwikkeld en arbeidsrechtelijk nog niet was ontslagen.

Wel salaris, geen recht op werk
De SIO moet de directeur voorlopig zijn salaris blijven betalen, in ieder geval tot de bodemprocedure is afgerond. Toch hoeft de SIO hem vooralsnog niet aan het werk te laten gaan. Niet alleen bevatte het oordeel van de voorzieningenrechter een verbod voor de directeur om de school nog langer te betreden, ook is er een vergaand gebrek aan draagvlak voor de directeur onder de leraren en de ouders. Bovendien is de verhouding tussen de stichting en de directeur ernstig verstoord. Er is onverminderd sprake van een diepgaand conflict en een volstrekt niet gedeeld beeld van hoe de situatie bij het Haga moeten worden aangepakt.