AMSTERDAM - Het aangevulde milieueffectrapport voor De Nieuwe Kern in Ouder-Amstel laat goed de geluidhinder door wegen, sporen en vliegtuigen voor nieuwe bewoners zien. Het effect van vliegtuiggeluid op hogere bouwlagen vraagt nog meer onderzoek. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het aangevulde milieueffectrapport. De gemeente Ouder-Amstel had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

De gemeente Ouder-Amstel wil De Nieuwe Kern realiseren, het gebied tussen Amstel Business Park, NS-station Duivendrecht, de Johan Cruijff Arena en de A2. Er komen circa 4.500 nieuwe woningen en ongeveer 250.000 m2 ruimte voor bedrijven, kantoren, horeca en sportvoorzieningen. Voordat de gemeenteraad van Ouder-Amstel besluit over het plan zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Het rapport, dat na een eerder advies is aangevuld, laat duidelijk zien dat nieuwe bewoners in het gebied te maken krijgen met veel geluidhinder door (snel)wegen, spoorlijnen en vliegverkeer. Onderzoek naar geluidbeperkende maatregelen moet duidelijk maken of een acceptabel leefklimaat haalbaar is. Het rapport beschrijft ook mogelijkheden om onder meer bodem, ondergrond, waterhuishouding, flora en fauna zo weinig mogelijk te belasten. Ook dit vraagt nog veel aandacht in vervolgbesluiten en bij monitoring van effecten.

Over geluideffecten van het vliegverkeer voor hogere bouwlagen en maatregelen om dit te verminderen ontbreekt nog informatie. Dit is belangrijk voor de afweging die de gemeente maakt over de (maximale) bouwhoogte. Daarom adviseert de Commissie deze informatie aan te vullen voordat een besluit wordt genomen over het plan.