AMSTERDAM - Muziekevenementen op het NDSM-terrein in Noord en in het Westerpark trekken jaarlijks (tien)duizenden bezoekers. Amsterdam onderzoekt dit festivalseizoen hoe omwonenden het geluid van deze evenementen ervaren. Doet u mee met het onderzoek?

Amsterdam gebruikt hiervoor een app waarmee omwonenden tijdens een evenement zelf kunnen aangeven of en hoeveel last ze hebben van het geluid. Tijdens PITCH Festival (zaterdag 1 juli) vindt het eerste onderzoek van deze zomer plaats. Er is een ‘moderator’ die direct vragen kan beantwoorden en in rechtstreeks contact staat met de organisator van het festival. De metingen worden gebruikt om tot een effectief geluidsbeleid te komen.

Wilt u meewerken aan het onderzoek?

Om mee te doen moet u de door SoundAppraisal ontwikkelde MoSART app installeren op uw smartphone (via de App Store of Google Play). Met de app kunt u zelf op elk gewenst moment aangeven hoe u het geluid van het festival ervaart, of dat nou positief of negatief is. Ook op dagen dat er geen festival is, kunt u uw meting doorgeven. Op die manier kan een goede vergelijking worden gemaakt tussen dagen met en zonder evenement. De gemeente of festivalorganisator kan u via de app ook (push)berichten sturen. Deelnemen kan alleen via de MoSART app. Zie voor meer informatie over de app: www.mosart.eu/amsterdam.

Wat speelt er in de buurt?

Om de tientallen grote evenementen in en rond Amsterdam in goede banen te leiden is het belangrijk dat de gemeente weet wat er speelt: waar en wanneer ervaren omwonenden geluidsoverlast? De algemene uitkomsten van het onderzoek bij verschillende festivals worden gebruikt om te bepalen of maatregelen die de gemeente neemt of gaat nemen op het gebied van geluidsnormering en geluidsoverlast effectief zijn. Deelnemers worden na de evaluatie op de hoogte gebracht van de resultaten.

Het onderzoek gaat verder

Omwonenden van de NDSM-werf zijn al eerder benaderd om mee te doen aan onderzoek na afloop van het DGTL Festival in april 2017. Naar aanleiding van dit onderzoek is een groep ontstaan die vaker bevraagd kan worden over evenementen op de NDSM-werf.

Het onderzoek naar geluidsbeleving gaat dit festivalseizoen verder, bij evenementen op het NDSM-terrein (Encore op 19 augustus, VOLTT op 26 augustus en Valtifest op 9 september), maar ook tijdens het Milkshake Festival in het Westerpark op 29 en 30 juli.