AMSTERDAM - Alliander DGO onderzoekt hoe de wens van de gemeente voor een aardgasloze stad in 2050, aansluit bij de wensen van de bewoners. Kan aardgas vervangen worden door alternatieven waar bewoners en huiseigenaren ook tevreden mee zijn? Welke eisen stelt een bewoner aan zijn energievoorziening? En hoe zou deze bewoner de overgang het liefst willen vormgeven?

De energietransitie is in volle gang; steeds meer gemeenten spreken hun ambitie uit om uiterlijk in 2050 van aardgas af te zijn. Maar ook steeds meer particulieren zoeken naar een alternatief om hun bestaande woning te verduurzamen en minder afhankelijk te zijn van aardgas voor verwarming en warm tapwater.

Het initiatief van de buurtbewoners, om restwarmte van de Jaap Eden ijsbaan te gebruiken om woningen te verwarmen, is daar een mooi voorbeeld van.

Denk en praat mee

Bent u in het bezit bent van een koopwoning? Denk en praat dan mee over het energiesysteem van de toekomst en zorg dat u uw wensen en eisen laat horen.

Opgeven kan door te mailen naar Anne van Rooijen van Alliander DGO: anne.van.rooijen@allianderdgo.nl.

Alliander DGO neemt binnen 1 dag contact met u op om een gesprek in te plannen.