AMSTERDAM - Eye Filmmuseum begint in september 2021 een nieuw traineeship-programma voor jonge filmrestauratoren en -collectiespecialisten. De opleiding is mogelijk gemaakt door genereuze ondersteuning van het Gieskes-Strijbis Fonds en het Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds. Het trainingstraject duurt tien maanden en slaat een brug tussen theorie en praktijk.


Eye is verheugd over de toekenning van een substantieel bedrag door het Gieskes-Strijbis Fonds en het Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds.

Met de ondersteuning door de fondsen is het mogelijk jonge filmrestauratoren en filmcollectiespecialisten deel te laten nemen aan een traineeprogramma binnen Eye.

Theorie en praktijk
De opleiding start per september 2021 en staat onder supervisie van Giovanna Fossati, hoofdconservator Eye en hoogleraar Filmerfgoed en digitale filmcultuur aan de UvA.

Het traineeship, opgezet in samenwerking met restauratiespecialist Haghefilm Digitaal, beslaat tien maanden en biedt drie jaar lang onderdak aan twee (jaarlijks wisselende) beginnende restauratoren en collectiespecialisten.

De zes toekomstige erfgoedprofessionals maken kennis met alle facetten van (digitale) filmrestauratie en -collectiebehoud. De opleiding dient als brug tussen de academische opleiding en de museale hands-on praktijk, en is gericht op doorstroming van de trainees naar een functie in de audiovisuele archieven.

Vervolg pilot
De opleiding Filmrestauratie en Filmcollectie volgt op twee eerdere pilotafleveringen in het filmmuseum. Tussen 2018 en 2020 volgden twee jonge restauratoren het traineeship Filmrestauratie (ondersteund door het Filmfonds).

Eye is verheugd dat de komende drie jaar een uitbreiding van het traineeship naar de collectiekant mogelijk is geworden. Het Gieskes-Strijbis Fonds acht het programma goed passend bij de focus op ambacht binnen Kunst & Cultuur.