AMSTERDAM - Door toedoen van een inmiddels wereldwijd verspreide invasieve exoot (officiële naam SARS-CoV-2, beter bekend als het coronavirus) zijn er minder activiteiten dan voorgaande jaren, maar de vijfde editie van de Week van de Invasieve Exoten gaat wél door. Tussen 19 en 28 juni kun je meedoen aan een webinar, meehelpen om reuzenberenklauw te verwijderen of op excursie in Nijmegen, een exotenrondleiding krijgen in het Rijk Natuurmuseum Groningen of de Hortus Alkmaar, meehelpen exotische waterplanten in kaart te brengen bij Loosdrecht, een exotenlezing bijwonen van een Groene Hart Gids in Warmond of leren hoe je de Japanse duizendknoop chemie-vrij kunt bestrijden in Wolfheze.

Invasieve exoten zijn planten, dieren én micro-organismen die door menselijk toedoen in een nieuw leefgebied terechtkomen en daar schade kunnen veroorzaken voor onder meer natuur, waterbeheer en gezondheid.

De week wordt geopend met een webinar op vrijdagmiddag 19 juni, dat door het netwerk van milieuprofessionals VVM is georganiseerd. Janneke van der Loop, PhD-onderzoeker bij Radboud Universiteit en project manager bij Stichting Bargerveen, verzorgt de inleiding. Het webinar gaat over het invasieve exotenbeleid dat bij de provincies is en wordt ontwikkeld, ter uitvoering van de Europese verordening invasieve uitheemse soorten. Het betreft soorten van de zogeheten Unielijst, zoals wasbeer, Siberische grondeekhoorn, nijlgans, rosse stekelstaart, heilige ibis, roodwangschildpad, Aziatische hoornaar, reuzenberenklauw, reuzenbalsemien, cabomba en grote waternavel. Maar sommige provincies kiezen ervoor om ook soorten aan te pakken die niet op de Unielijst staan, zoals de Japanse duizendknoop. Wat zijn de ervaringen bij de uitvoering van de reeds gepubliceerde plannen? En welke vraagstukken en uitdagingen doen zich voor bij het ontwikkelen van een provinciaal plan van aanpak?

Gedurende de hele week kun je op afspraak in een groepje van maximaal drie personen reuzenberenklauw verwijderen bij Nijmegen. Dit wordt georganiseerd vanuit Actie Wiedewiedenweg, een samenwerkingsverband van IVN, Beleef & Weet adviesbureau duurzaamheidseducatie, Stichting Bargerveen, FLORON, Radboud Universiteit, Nederlands Expertisecentrum Exoten en Waterschap Rivierenland.
Eveneens op afspraak kun je een rondleiding krijgen in het Rijk Natuurmuseum Groningen. Klaas Nanninga besteedt dan extra aandacht aan de invasieve exoten.
In Loosdrecht kun je op afspraak meehelpen aan de monitoring van de exotische waterplanten cabomba en ongelijkbladig vederkruid. Dit gebeurt vanuit de Vereniging Samen Cabomba Aanpakken.
Het platform Stop invasieve exoten zal de hele week via Twitter (@InvasieveExoten) en Facebook (PlatformStopInvasieveExoten) extra aandacht besteden aan onder meer filmpjes, artikelen en boeken die over het onderwerp zijn uitgebracht. Ook zijn er puzzels op te lossen, waarbij onder de goede inzendingen een toepasselijk boekwerkje wordt verloot.

Op dinsdag 23 juni kun je de hele dag in Wolfheze een cursus volgen in chemie-vrije bestrijding van Aziatische duizendknopen, waaronder ook de Japanse duizendknoop. De cursus kan ook op 25 juni worden gevolgd en wordt gegeven door Natuur en Ruimte.
Eveneens op 23 juni kun je bij Nijmegen mee op excursie met de KNNV. In de omgeving van Niersdal en Genneperhuis zal aandacht worden besteed aan de invasieve exoten.
Op woensdagavond 24 juni kun je in Warmond een lezing over invasieve exoten bijwonen. De lezing wordt gegeven door Groene Hart Gids John van der Willik.
En op donderdagmiddag 25 juni wordt er in de Hortus Alkmaar tijdens de rondleiding extra aandacht besteed aan het onderwerp ‘invasieve exoten’.

Meer informatie over de activiteiten is te vinden op www.wvdie.nl.
De Week van de Invasieve Exoten (hashtag: #wvdie) wordt georganiseerd door stichting platform Stop invasieve exoten, met medewerking van Reinholding Meetings.