SCHIPHOL - Met zijn concept-advies gaat Hans Alders, voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol (ORS), te veel in op de wensen van de luchtvaart. Dat stellen omwonenden van het vliegveld.

Alders moet vanavond een advies uit gaan brengen over de groeiplannen van Schiphol. Dat doet hij namens de ORS, waar onder meer omwonenden en betrokkenen vanuit de luchtvaartsector in zitten. Vooralsnog zijn de verschillende partijen tot op het bot verdeeld.

Verwacht wordt dat Alders persoonlijk gaat adviseren dat 10.000 extra vliegbewegingen per jaar tot 2023 mogelijk zijn. "Volstrekt onbegrijpelijk", vinden de omwonenden. Volgens hen heeft Schiphol te weinig gezorgd voor hinderbeperking. "Bovendien kan de luchthaven volgens het regeerakkoord zelfs voorlopig niet verder groeien na 2020", schrijven ze.

Persoonlijke titel
De bewoners zijn vooral verbijsterd dat de voorzitter op persoonlijke titel een advies uitbrengt en daarbij ingaat op de wens van de luchtvaartsector om te blijven groeien. "Het kan toch niet zo zijn dat de luchtvaartsector op die manier wordt beloond voor niet nagekomen afspraken."

Wel zeggen de omwonenden bereid te zijn om een compromis te sluiten: ze eisen niet dat de luchthaven moet krimpen, maar dat er tot en met 2023 een pas op de plaats gemaakt wordt. Daarbij willen de omwonenden dat de hinder zoveel mogelijk beperkt wordt.