AMSTERDAM - Op vrijdag 10 mei vanaf 15:00 uur vindt de officiële ingebruikname van de opleiding koudetechniek en klimaatsystemen plaats. ( IW Noord-Holland, locatie Mundus College Amsterdam) Deze opleiding is terug van weggeweest en op dit moment de enige opleiding die in deze richting wordt aangeboden in Noord-Holland.

De opening zal plaatsvinden in aanwezigheid van onder meer Florus Roelofsen - directeur ROC van Amsterdam Westpoort, Brenda Witzier - NVKL Projectmanager Onderwijs en Arbeidsmarkt en Ronald Olij – directeur IW Noord-Holland. De locatie is tevens officieel erkend als examencentrum door de NVKL.

Noodzaak
De nood voor het starten van deze opleiding is hoog; er is een groeiende vraag naar techneuten in de koudetechniek. Jaarlijks stromen er binnen deze richting in heel Nederland zo’n 500 technici uit en maar 250 in. Met het starten van de opleiding koudetechniek en klimaatsystemen wordt ingesprongen op deze behoefte vanuit de markt.

Unieke samenwerking
Deze nieuwe opleiding is tot stand gekomen door middel van een unieke samenwerking tussen IW Noord-Holland en het ROC van Amsterdam. IW verzorgt hierbij het praktijkgedeelte met ook de cursussen en trainingen voor bij- en nascholing en het ROC van Amsterdam draagt zorg voor de theorielessen. De omgeving waarbinnen dit alles zal gaan plaatsvinden, betreft het Mundus college Amsterdam, een vmbo school. Dit heeft onder meer als voordeel dat vele faciliteiten reeds aanwezig zijn binnen het gebouw en zorgt tevens voor een ‘doorlopende leerlijn’ vanuit het vmbo naar het mbo. Ook wordt koudetechniek reeds als keuzevak gegeven op het vmbo, waardoor dit extra goed zal aansluiten.

Een mooie aanwinst in het opleidingsaanbod die tevens goed aansluit bij de ambities en wensen van het huidige kabinet voor een Sterk Techniek Onderwijs.