AMSTERDAM - Het algemeen bestuur van stadsdeel Nieuw-West wil de Noordoever van de Sloterplas en het dorp Sloten aanwijzen als beschermd stads-/dorpsgezicht. Bij een beschermd gezicht moet bij elke nieuwe ruimtelijke ontwikkeling rekening worden gehouden met de aanwezige cultuurhistorische waarden. Tot 7 juni kunt u uw zienswijze geven op het zogeheten aanwijzingsbesluit.

Het beschermd stadsgezicht richt zich op de instandhouding van het geheel van stedenbouwkundige structuur, bebouwing en openbare ruimte. De aanwijzing van een gebied tot een beschermd gezicht is een erkenning van uitzonderlijke cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden.

Niet bevroren

De cultuurhistorische waarde van het beschermd stads-/dorpsgezicht wordt beschermd door bij veranderingen rekening te houden met het bijzondere karakter. Het gebied wordt hiermee niet 'bevroren' of 'op slot gezet', zoals wel eens wordt gedacht. Het is niet de bedoeling dat er na de aanwijzing niets meer mag veranderen. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen blijven mogelijk, zolang ze passen in de historische omgeving.

Inloopavonden

De besluiten worden toegelicht tijdens inloopavonden. U bent welkom om aan te schuiven bij de aanwezige deskundigen. U kunt bij hen uw opmerkingen geven en vragen stellen.

Noordoever

Datum: 2 mei
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Locatie: Tuinstadhuis, Plein ’40 – ’45

Dorp Sloten

Datum: 3 mei
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Locatie: Dorpshuis Sloten

Inspraak

De stukken behorende bij de aanwijzing kunt u in de rechter kolom downloaden. Ze liggen ook ter inzage bij het stadsloket, Osdorpplein 1000