NOORD-HOLLAND - De hyperloop is een soort trein die magnetisch door een buis “zweeft”. In die buis is bijna geen luchtweerstand. Daardoor kun je met weinig energie heel hoge snelheden halen. Om Noord-Holland bereikbaar én leefbaar te houden denkt de provincie mee over de mogelijkheden voor een Europees hyperloopnetwerk.


Gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid van de provincie Noord-Holland, Jeroen Olthof: “Dit zou wel eens hét schone en snelle alternatief voor vliegen binnen Europa kunnen zijn. Noord-Holland is een economisch belangrijke regio, waar veel mensen wonen, werken en hun vrije tijd doorbrengen. We willen af van de uitstoot, de geluidsoverlast en de files van het verkeer en tegelijk onze economische voorspoed behouden. Dan is het belangrijk om goed verbonden te zijn met andere stedelijke gebieden en metropolen in Europa. Stel je eens voor dat je vracht binnen een half uur in Düsseldorf is of dat je zelf binnen driekwartier aan de Seine in Parijs staat. Dit kan dé gamechanger zijn voor het echt verbinden van Europa.”

Europees hyperloopnetwerk

De provincie Noord-Holland denkt in internationaal verband mee over hoe een netwerk van hyperloopverbindingen in Europa eruit zou moeten zien. Waar lopen de lijnen? Welke steden en regio’s worden verbonden? Hoe moeten de stations eruit zien? In de zomer van 2022 verwacht men de eerste ideeën voor een Hyperconnected Europe te kunnen presenteren.

Cargoloop

In 2021 heeft Noord-Holland meegewerkt aan het onderzoek naar de Cargoloop Holland; een hyperloop voor goederen. De gedachte is dat een Hyperloop voor goederen (cargoloop) sneller in gebruik genomen kan worden dan een Hyperloop voor personenvervoer.(in verband met technische aspecten en veiligheidseisen). Personenvervoer kan uiteindelijk wel van dezelfde infrastructuur gebruik maken. Er zijn ideeën om een cargoloop aan te leggen langs de A4. Deze cargoloop zou dan de bloemenveilingen van Naaldwijk en Aalsmeer met Schiphol en de havens van Amsterdam en Rotterdam verbinden. De provincie bracht hierover in december 2021 een podcast uit.