AMSTERDAM - Dit jaar vindt het educatieve Keti Koti-scholenontbijt plaats op 28, 29 en 30 juni 2023 en er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor scholen.

Het keti Koti-scholenontbijt is een programma ontwikkeld door Imagine IC en Studiomeiboom voor leerlingen uit groep 7 en 8 van verschillende Amsterdamse stadsdelen. Tijdens het Keti Koti-scholenontbijt ontmoeten leerlingen van basisscholen uit de verschillende stadsdelen elkaar en staan ze samen stil bij de betekenis van Keti Koti, voor anderen en voor henzelf.

Gedurende het programma leren de leerlingen elkaar kennen en wisselen ze kennis, emoties en betekenissen van Keti Koti met elkaar uit. Centraal staat de lesmethode 'emotienetwerken' ontwikkeld door Imagine IC en de Reinwardt Academie. En het ontbijtbord dat gemaakt is door Studiomeiboom ter gelegenheid van het Keti Koti-ontbijt op 1 juli 2013 voorafgaand aan de herdenking van 150 jaar Afschaffing Slavernij in Suriname en de Antillen. Tijdens het ontbijt zullen studenten van het ROC Amsterdam en de Reinwardt Academie helpen met productionele en educatieve werkzaamheden.

Voor de uitwisseling zijn er nog een aantal plekken over voor scholen uit Amsterdam (Nieuw-) West, Centrum en Noord. Wegens grote interesse gaat inschrijven op basis van wie het eerst komt...

Imagine IC is een plek voor gesprek over erfgoed in Amsterdam Zuidoost. Het is een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van het collectieve geheugen van Amsterdam. Erfgoed vertelt wie we samen zijn en wie we willen worden en daarom heeft iedereen daarin een stem.

Dit jaar vindt het ontbijt plaats op 28, 29 en 30 juni 2023. Voor meer informatie over Keti Koti of Imagine IC bezoek onze website: http://www.imagineic.nl of volg ons op Instagram of Facebook.

Direct aanmelden voor het ontbijt kan via de volgende link naar het inschrijfformulier.

Met dank aan: Fonds voor Cultuurparticipatie, Emerald Social Return Fund Amsterdam en de Reinwardt Academie, ROC Amsterdam en Mocca