AMSTERDAM - Dit jaar wordt een nieuw bestemmingsplan voor Oud-West gemaakt. Aanleiding hiervoor is dat het huidige bestemmingsplan aan vervanging toe is.

De afgelopen maanden is het stadsdeel bezig geweest om de huidige ontwikkelingen en alle wensen en ideeën, die in de buurt zijn opgehaald, zoveel mogelijk in een plan te verwerken. Dit plan wordt tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd. Daarna wordt het plan besproken tijdens de vergaderingen van het dagelijks bestuur (db) en algemeen bestuur (ab) van stadsdeel West. U bent van harte uitgenodigd voor de inloopbijeenkomst op:

  • dag: maandag 3 april 2017
  • Inloop vanaf: 19.00 tot 21.00 uur
  • locatie: Beeldend Gesproken, Hannie Dankbaarpassage 23

Groen en water
Tijdens de bijeenkomst wordt gekeken naar de verschillen tussen het oude en nieuwe bestemmingsplan. De nadruk zal vooral liggen op de onderwerpen die bij eerdere bewonersbijeenkomsten naar voren kwamen: horeca, behoud bedrijfsruimtes, binnenterreinen, kelders, kleinschalige bebouwing in de Bellamybuurt, groen en water.

Reageren
Als alles volgens planning verloopt, wordt het voorontwerpbestemmingsplan voor het zomerreces door het ab vrijgegeven voor formele participatie. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden worden na de zomervakantie uitgenodigd om te reageren op het voorontwerpbestemmingsplan.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het bestemmingsplan, de planning en de verdere procedure op www.amsterdam.nl/bestemmingsplanoudwest. Alle stukken zijn op deze pagina in te zien. Vanaf 29 maart vindt u hier ook de actuele versie van het voorontwerpbestemmingsplan.