AMSTERDAM - Het bedrijventerrein ‘Het Hamerkwartier’ in Amsterdam Noord wordt een bruisende woon - werkwijk. Er worden 6500 nieuwe woningen gebouwd. U kunt inspreken tot 21 december.

De woningtypes in de wijk variëren straks in grootte, prijs, leeftijd en type bewoners. De woningen zijn voor Amsterdammers en nieuwkomers uit verschillende inkomensklassen en soorten huishoudens.

Groen en water

In het gebied aan het IJ tussen het Motorkanaal en de Ponthaven zijn al veel bedrijven en voorzieningen. Nu nog woningen en bewoners! Het plan is om in Het Hamerkwartier veel ruimte te geven aan groen, water en sport. Langs het IJ komt een groene kade met een doorgaande fiets- en wandelroute die aansluit op de omgeving. De havenkommen worden opengesteld voor recreatie.

Voorzieningen

Alle nieuwbouw wordt energieneutraal en gasloos. Er wordt gebouwd met duurzame materialen. In het Hamerkwartier komen 2 of 3 basisscholen, een middelbare school met sporthal en een zorg-en welzijnscluster. Ook is er genoeg ruimte voor cafés, restaurants en culturele instellingen.

Inspraak

Op een aantal avonden in januari en mei spraken bewoners en ondernemers uit de buurt mee over de toekomst van het gebied. Belanghebbenden kunnen nu van 9 november tot 21 december een inspraakreactie geven. Na de inspraak behandelt het College de nota en de inspraakreacties en biedt deze aan ter vaststelling aan de Gemeenteraad.

Inloopbijeenkomst

Op een inloopbijeenkomst op 30 november ziet u plattegronden van de plannen voor het Hamerkwartier. U kunt op deze avond ook uw inspraakreactie geven. U bent welkom vanaf 19:00 uur. Locatie: Dansmakers Amsterdam, Gedempt Hamerkanaal 203.

Zie www.amsterdam.nl/hamerkwartier