AMSTERDAM -Het Verzetsmuseum ruilt, na 23 jaar, de vaste tentoonstelling in voor een fonkelnieuwe. Voor de verbouwing en herinrichting zal het museum vanaf 23 mei de deuren sluiten. Eind oktober 2022 opent de nieuwe vaste tentoonstelling voor het publiek. Op dinsdag 12 april presenteert het museum het nieuwe tentoonstellingsontwerp aan de pers.

Nieuwe historische inzichten en een meer eigentijdse museale benadering hebben geleid tot een spectaculair, interactief, verhalend en inclusief tentoonstellingsontwerp. Persoonlijke verhalen zijn hierin leidend en brengen de bezoeker dichterbij de geschiedenis en de dilemma's waarvoor mensen tijdens de bezetting kwamen te staan. De sfeer in de expositieruimtes verandert, door kunstzinnige installaties met wisselende materiaalkeuze, mee met de alsmaar grimmiger wordende bezettingstijd. Een bezoek aan het Verzetsmuseum wordt hierdoor een beleving.

Een belangrijk speerpunt voor het Verzetsmuseum is de mogelijkheid voor mensen met een visuele of auditieve beperking om de nieuwe vaste tentoonstelling zelfstandig te bezoeken. Klankbordgroepen van blinden en slechtzienden en doven en slechthorenden hebben hier tijdens het ontwerpproces aan bijgedragen.

Op dinsdag 12 april om 15.00 uur presenteert het Verzetsmuseum het nieuwe tentoonstellingsontwerp aan pers en media. Tijdens een speciaal evenement in de gehoorzaal van het museum (Plantage Kerklaan 61, Amsterdam) zal dieper in worden gegaan op de ideeën achter het ontwerp en wordt het eindresultaat virtueel getoond.Aanwezig zullen zijn: de voorzitter van de Raad van Toezicht Jozias van Aartsen, directeur Liesbeth van der Horst, conservator Karlien Metz, hoofd toegankelijkheid Sandra ter Mijtelen, blinde leden van de klankbordgroep en tentoonstellingsontwerper Ilona Laurijsse.

Leden van de pers zijn van harte uitgenodigd om dit evenement bij te wonen. Inloop is vanaf 14.30u. Fotograferen en filmen is toegestaan en na de presentatie is er gelegenheid om alle betrokkenen vragen te stellen.