AMSTERDAM - Op 6 juli 2023 opent in het Grachtenmuseum de fototentoonstelling Amsterdam is crumbling. De titel refereert aan een artikel dat in 2021 verscheen in de New York Times – daarin werd verteld dat een groot deel van de beroemde Amsterdamse grachtengordel op het punt van instorten stond. Gelukkig was er toen al een herstelplan in de maak, want haast was geboden. Voor deze tentoonstelling fotografeerde Julie Hrudová (1988) zes plekken in Amsterdam waar aan het herstel van kades en bruggen wordt gewerkt.

In haar fotoseries wist Hrudová lokale moeilijkheden én mooie bijkomstigheden prachtig te vangen in een levendige, documentaire stijl die soms verrassend poëtische beelden oplevert. Eerder maakte Hrudová tussen 2020 en 2021 wekelijks een straatfoto voor Het Parool; haar daaruit voortgekomen boek Chasing Amsterdam werd door de Volkskrant verkozen tot een van de beste fotoboeken van 2022.

De tentoonstelling is opgebouwd uit zes thema’s die elk een ander aspect van de werkzaamheden tonen. Daarbij zien we bijvoorbeeld welke rol de bewoners spelen, hoe de natuur zich ontwikkelt tijdens de restauraties, hoe precair de balans tussen veiligheid en schoonheid is – en welke dilemma’s hieruit voortkomen. Hoe houden we de grachten mooi, authentiek, leefbaar en tegelijkertijd veilig, rekening houdend met de beperkingen van de Werelderfgoedstatus?

In de audiotour komen experts, bewoners en medewerkers van gemeentelijke instanties aan het woord, die duidelijk maken hoe complex en ingrijpend de problematiek is. Er worden kilometers kademuren versterkt of vervangen. Wat doet dat met Amsterdam?

Je ziet het vanaf 6 juli 2023 t/m 29 oktober in het Grachtenmuseum, in Amsterdam is crumbling.

Grachtenmuseum

Herengracht 386 | 1016 CJ Amsterdam | Dinsdag t/m zondag: 10:00 tot 17:00 uur

Grachtenmuseum Amsterdam brengt de geschiedenis van de Amsterdamse grachtengordel tot leven en geeft daarmee inzicht in de identiteit van de stad. Het museum daagt bewoners en bezoekers uit hun relatie tot de stad te verdiepen. Het verhaal van de grachten, die door Unesco zijn toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst, wordt op een toegankelijke, tot de verbeelding sprekende en belevingsgerichte manier verteld waarbij relaties worden gelegd tussen het verleden, heden en toekomst. Sinds 2022 presenteert het Grachtenmuseum jaarlijks een tentoonstelling rondom actuele maatschappelijke thema’s, zoals klimaat en natuur, migratie en veranderde perspectieven op de Amsterdamse geschiedenis.

Meer informatie: www.grachten.museum