AMSTERDAM - Op verzoek van verschillende bewoners is een nieuwe extra speelplek voor kleine kinderen aangelegd in het Frederik Hendrikplantsoen. Naast de zandbank zijn nu een kleine glijbaan, twee minischommels en een tuimelrek aangelegd. Het ontwerp voor de speelplek is besproken met de groep bewoners die heeft meegewerkt aan het ontwerp voor het gehele plantsoen.

Het ontwerp voor de nieuwe inrichting van het Frederik Hendrik plantsoen is in coproductie met buurtbewoners tot stand gekomen. De werkzaamheden voor het noordelijk deel zijn in 2016 al uitgevoerd. Het zuidelijk deel wordt uitgevoerd zodra de inrit van de Singelgrachtgarage Marnix gereed is (ca. 2021-2023).

Herinrichting Frederik Hendrikbuurt

Door de komst van de Singelgrachtgarage Marnix ontstaat er ruimte op straat voor wandelen, spelen, fietsen en groen. De Frederik Hendrikbuurt wordt daardoor groener en er komen meer speel- en fietsparkeerplekken. In het Plan ‘Openbare Ruimte voor de Frederik Hendrikbuurt’ staan richtlijnen opgenomen hoe de buurt er uit komt te zien. Ook dit plan is in coproductie met bewoners opgesteld.

Planning

De herinrichting van de Frederik Hendrikbuurt wordt in 9 fases uitgevoerd. De werkzaamheden voor de 1e en 2e fase (zie afbeelding) zijn inmiddels gestart. De werkzaamheden voor de 3e en 4e fase zijn nu in voorbereiding. Na de zomer van dit jaar wordt gestart met het ontwerp voor de 5e fase: de Gillis van Ledenberchstraat. De bewoners krijgen daar te zijner tijd een uitnodiging voor. Naar verwachting ronden we de laatste fase (fase 9) af in 2022.