AMSTERDAM - Centrum begroot gaat weer van start, dit jaar wordt er voor projecten per buurt geld ‘uitgedeeld’

Centrum begroot, Volgens stadsdeel Centrum: “Hét project waar bewoners, maar ook ondernemers en maatschappelijke organisaties bepalen wat belangrijk is in hun buurt”.

Het stadsdeel centrum stelt voor 2023 een budget van € 600.000,- beschikbaar. Weet u wat er nodig is in uw directe woon- en leefomgeving in Centrum? Doet u dan mee en dient u uw plan in via Centrum Begroot.

Jaarlijks stelt Centrum Begroot een budget beschikbaar voor de bewoners uit stadsdeel Centrum om op eigen initiatief hun buurt gezelliger, mooier of groener te maken.

Anders dan gewend
Op advies van de stadsdeelcommissie wordt dit jaar het beschikbare budget opgedeeld in buurten. Dit betekent dat iedere buurt in Centrum een eigen budget krijgt bedoeld voor de plannen die in die buurt worden ingediend. Het stadsdeel wordt opgedeeld in 11 buurten, met € 54.545,- beschikbaar voor elke buurt!

Ook vervalt de drempel van 50 likes om door te kunnen gaan naar de toetsronde. De mogelijkheid om plannen te ‘liken’ blijft wel bestaan, omdat het een indicatie geeft van het draagvlak van het plan.

Alleen zijn likes niet meer nodig om door te gaan naar de volgende ronde. Alle ingediende plannen worden getoetst op haalbaarheid.

Vanaf 27 februari tot en met 27 maart 2023 kunt u in Amsterdam centrum een plan indienen bij centrumbegroot.amsterdam.nl.