AMSTERDAM - In de week van 22 mei start de bouw van een fiets- en voetgangersbrug over de Ringvaart. De nieuwe brug werkt ook als een waterkering, en komt te liggen aan de Valentijnkade, ter hoogte van de kruising met de Kramatweg. Waternet voert de werkzaamheden uit namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in samenwerking met de gemeente Amsterdam.

Wat gaat er gebeuren?

De nieuwe brug sluit aan op de Valentijnkade en aan de overkant van het water op het fietspad op de Oosterringdijk. De  brug is een combinatie van een waterkerende deur met een fiets- en voetgangersbrug. Allereerst wordt gestart met het maken van een bouwkuip. Na het heien wordt de fundering van de brug aangebracht, om daarna de brug te plaatsen met hierin de waterkerende deur. Dit is het kenmerk van de nieuwe brug: een rode deur die in het midden van de brug omhoog staat. Bij hoog water gaat deze deur naar beneden om het water tegen te houden. Tot slot wordt de brug aangesloten op de Valentijnkade en het fietspad op de Oosterringdijk.

Wat merkt u ervan?

Vooral van de heiwerkzaamheden kunnen omwonenden geluidsoverlast ervaren. De aannemer zorgt ervoor dat deze overlast zo klein mogelijk blijft. Indien nodig worden de straat en fietspaden elke werkdag schoongeveegd. Zowel de Oosterringdijk als de Valentijnkade zijn onderdeel van het hoofdfietsnetwerk. Tijdens de werkzaamheden kunnen fietsers deze route blijven gebruiken. Bij het aansluiten van de brug op de fietspaden, wordt het fietspad en de weg voor een deel afgesloten. Fietsers en voetgangers hebben dan tijdelijk te maken met een omleiding. Auto’s hebben weinig last van de werkzaamheden. De Valentijnkade en Kramatweg blijven bereikbaar. De werkzaamheden en omleidingen worden  tijdig aangegeven met borden.

Het is tijdelijk niet mogelijk om via de Ringvaart naar het Nieuwe Diep te varen. Met borden langs het water wordt dit aangegeven.

Planning

De bouw van de fiets- en voetgangersbrug begint in mei 2017. In januari 2018 is de brug klaar.

Meer informatie