ENSCHEDE - In december 2020, verscheen zijn roman ‘Arco’. Nu, ruim twee jaar later, komt auteur Jan Jansen met ‘Esther’, een roman die de Nederlandse boekenbranche op haar grondvesten zal laten schudden. Sinds literaire grootheden als Mulisch, Reve en Hermans werd het niveau, dat Jansen in zijn ‘Esther’ aan de dag legt, namelijk niet meer behaald.


De auteur van deze uitstekend geschreven en zeer actuele roman, Jan Jansen, groeide op in de roerige jaren zestig, vergaarde een fortuin en verloor dat vervolgens weer. Bij de pakken neerzetten is echter niets voor deze energieke en positief ingestelde vrije geest en hij zocht en vond nieuwe activiteiten waar hij zijn creativiteit in kwijt kon. Sinds enkele jaren heeft hij zich geheel toegelegd op het schrijven en dat is zeker een verrijking voor de Nederlands literatuur, want deze man hanteert een schrijfstijl die je in de hedendaagse literatuur niet meer tegenkomt. Niet alleen beschikt hij over een rijke woordenschat, maar aan de wijze waarop hij zijn zinnen ‘componeert’, kan slechts een enkele auteur vandaag de dag tippen. Toch blijft zijn werk toegankelijk en kan de lezer zich geheel verplaatsen in de situatie van de personages.

Met zijn nieuwe roman ‘Esther’ vertelt Jansen het verhaal van weduwnaar Alex, wiens leven, na de dood van zijn vrouw, alle kleur heeft verloren. Tergend langzaam gaan de dagen voorbij. Op de wereld om zich heen reageert hij vanaf dat moment met lichte ironie en sarcasme, bespreekt deze met zijn hond en discussieert erover met zijn kinderen. Dan verschijnt Esther ten tonele, een vluchtelinge uit Iran, die zijn grauwe leven weer kleur geeft. Helaas blijkt, dat er achter een masker van kalmte, zoals zo vaak onzichtbaar voor de ander in haar hart een alles vernietigende fatale storm woedt.

‘Esther’ kent diverse, zeer actuele, thema’s. Eenzaamheid is er daar één van. De eenzaamheid van hoofdpersoon Alex, die weliswaar met regelmaat zijn kinderen ‘spreekt’, maar in het dagelijks leven toch een grote leegte voelt. Daarnaast is het vluchtelingenprobleem en de situatie in Iran, het land van afkomst van Esther, prachtig in deze roman verwerkt. Waarheidsgetrouw en treffend.

De auteur

Jan Jansen (1949) werd geboren in de naoorlogse periode en groeit op in de roerige zestiger jaren, waarin door de jeugd het streven naar vrijheid van handelen en denken tot het hoogst denkbare goed wordt uitgeroepen. Hij maakt daardoor deel uit van de generatie, die vanaf dat moment de samenleving voorgoed zal veranderen.

Boekengilde | Hardcover | ISBN 9789464026795 | 228 pagina's | 23,95