AMSTERDAM - Al jaren is er ‘strijd’ dat de RijksMuseumbrug wel of niet-eenrichtingsverkeer wordt, er ligt een ontwerp klaar; maar het is nog niet besloten.


Eenrichtingsverkeer zal een gigantisch probleem voor de daarna te volgen route via de Weteringschans geven voor grachtengordelverkeer in verband met extra rechtsafslaand verkeer daar; dat nog meer ruzie geven zal tussen fietsers, voetgangers, scooters- en autoverkeer.

Nu wordt er niet direct -het gaat toch om corona?-, maar ‘pas’ op 31 augustus “vanwege ruimte voor voetgangers voor Corona” plots eenrichtingsverkeer ‘zomaar’ ingevoerd; onder het mom Van Corona-maatregel.

De Verkeersgroepen Amsterdam zijn heel boos; “Als de gemeente dit meent dan moet 50 meter verder dit ook gebeuren; want daar gaat ditzelfde verkeer weer in een flessenhals op de Spiegelgracht, of kijk naar de Dam! Dit is ‘doordrukken’ en misbruik maken van Gemeentelijke bevoegdheden tijdens Coronatijd!”, aldus een woordvoerder van de Verkeersgroepen Amsterdam. “Als men de bordjes met aanwijzingen musea voor toeristen anders plaats komt niet iedereen langs de Museumbrug, scheelt de helft van de drukte!”

De reactie van een gemeenteambtenaar hierop over de Spiegelgracht is: “het is niet uit te sluiten dat hier ook nog maatregelen genomen gaan worden afhankelijk van hoe de drukte toeneemt en hoe het virus zich verder ontwikkelt…”

De Verkeersgroepen Amsterdam hebben een noodbrief aan de Burgemeester geschreven;
“Uw toegestane Corona-maatregelen worden misbruikt door de Gemeente Amsterdam en zijn verkeerswethouder om het autoverkeer zonder inspraak te beperken op de Rijksmuseumbrug…! Dat kan nooit de bedoeling zijn van Corona-maatregelbevoegdheden”, aldus de Verkeersgroepen Amsterdam.