AMSTERDAM - Tot 2025 worden er jaarlijks minimaal 1.500 huurwoningen in de vrije sector bijgebouwd. Deze woningen moeten verplicht 25 jaar lang tegen middeldure huur verhuurd worden.

Zo zorgen we ervoor dat er extra betaalbare woningen komen voor mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor wat de markt vraagt.

Maximale huur

De komende jaren stellen we bij nieuwbouwprojecten extra voorwaarden. De gemeente en de ontwikkelaar spreken een maximale huur af voor een periode van 25 jaar. Alleen huurders onder een bepaalde inkomensgrens komen in aanmerking voor zo’n middenhuur-woning.

Voorrang

Amsterdammers die nu in een sociale huurwoning wonen maar daar eigenlijk te veel voor verdienen, krijgen voorrang op de middeldure huurwoningen. De sociale huurwoningen komen dan weer vrij voor de mensen die daar eigenlijk horen te wonen.

Prijsopdrijving

Door het ontbreken van landelijke wetten en regels kan een huurbaas ongelimiteerd hoge huren vragen zodra een woning geliberaliseerd is (in de vrije markt valt). Door de afgelopen kabinetten zijn veel maatregelen genomen waardoor nu het overgrote deel van Amsterdamse huurwoningen geliberaliseerd kan worden. Dat zorgt voor een enorme prijsopdrijving van de huren, waardoor veel mensen geen betaalbare huurwoning kunnen vinden in Amsterdam. Daarom investeren we met deze maatregel in extra betaalbare huurwoningen.

Wat vindt u van wonen in Amsterdam?

Deze maatregel komt uit de Concept Woonagenda 2025, die nu ter inspraak ligt. U kunt ons nog tot 18 mei uw mening laten weten over het Amsterdamse woonbeleid.