AMSTERDAM - Gemiddeld heeft een overheidsinstelling zo’n 33 procent vrouwen ‘aan de top’. Maar het aandeel vrouwen aan de top bij de gemeente Amsterdam is 43,6 procent. En dat is mooi.

10,6 procent méér topvrouwen bij de gemeente Amsterdam dan in de rest van Nederland. En de man-vrouwverhouding is respectievelijk 51% en 49%. Het streven is fifty-fifty. Maar het begint er allemaal op te lijken!

Afspiegeling beroepsbevolking

Amsterdam vindt het belangrijk dat de gemeente een afspiegeling is van de beroepsbevolking in de stad. Naast vrouwen zet Amsterdam zich ook extra in voor mensen met een arbeidsbeperking, niet westerse allochtonen, en jongeren tot 35 jaar. Amsterdam heeft hiervoor streefcijfers vastgesteld. Verschillen omarmen, uniek talent benutten en eigen kracht stimuleren: dat is het idee.