AMSTERDAM - In februari 2017 heeft onderzoeksbureau STBY in opdracht van het stadsdeel onderzoek gedaan naar verbeteringen om voetgangers meer ruimte te geven in de Utrechtsestraat.

De drukte op het trottoir is een steeds groter probleem dat voor een groot deel veroorzaakt wordt door geparkeerde fietsen. STBY heeft in samenwerking met ondernemers, bewoners, politie en ambtenaren naar oplossingen gezocht.

Aanduiding op de weg

Eén van de oplossingen is om een 30 kilometer aanduiding op de Utrechtsestraat (bij het Frederiksplein) aan te brengen. Zo wordt duidelijker dat hier maximaal 30 kilometer per uur gereden mag worden.

Extra fietsparkeerplaatsen

Door het opheffen van parkeerplaatsen in de omgeving van de Utrechtsestraat zijn extra fietsparkeervakken en/of -rekken gerealiseerd. Op het Frederiksplein zijn dat er drie, in de Kerkstraat vier en aan de Keizersgracht drie. Zo kunnen bezoekers, ondernemers en bewoners van de Utrechtsestraat hun fiets in de aangrenzende straten en grachten van de Utrechtsestraat parkeren. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor de voetganger.

Omwonenden zijn met een brief hiervan op de hoogte gesteld.

Ondernemers

Ook de ondernemers hebben er baat bij als het voor de winkels niet vol geparkeerd staat. Ondernemers samen met de winkelstraatmanager John Schraven wijzen de bezoeker door stuurhangers en raamstickers dat ze hun fiets in de zijstraten kunnen parkeren. Verder worden binnenkort tijdelijke betonprints op de stoepen aangebracht met verwijzing naar de extra fietsparkeerplaatsen.

Laden en lossen

Eerder werd in de Utrechtsestraat de gehele dag geladen en gelost en stonden er (vracht)auto’s stil op straat. Net als in de rest van de binnenstad worden venstertijden ingevoerd. Er kan dan alleen tussen 07.00 uur en 12.00 uur worden geladen en gelost. Hierdoor is de straat aantrekkelijker en veiliger voor voetgangers en fietsers.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Tim Bunink, gebiedsmakelaar, via telefoonnummer 06 2317 9249 of per e-mail: t.bunink@amsterdam.nl.