AMSTERDAM - We zijn in stadsdeel Nieuw-West aan het werk om de nieuwe bus 69 (Westtangent) mogelijk te maken.

Tussen 9 april en 31 mei vinden werkzaamheden plaats aan de Meer en Vaart tussen de Osdorpergracht en de Pieter Calandlaan. Ook op de Pieter Calandlaan tussen de Meer en Vaart en Louis Davidsstraat voeren we werkzaamheden uit.

Verplaatsen spanmasten

Bij de trambaan staan de masten die de bovenleiding voor de trams omhoog houden (spanmasten) nu in het midden van de trambaan. We gaan de spanmasten verplaatsen naar de buitenkant van de trambaan, zodat de bus straks over de trambaan kan rijden. Om dit mogelijk te maken, worden eerst, waar nodig, de struiken uit de middenberm verwijderd. Daarna worden gaten geboord en de masten geplaatst. Per mast wordt ongeveer twee uur gewerkt, waarbij het eerste uur gepaard gaat met geluidsoverlast door het wegzuigen van grond. Als alle werkzaamheden zijn afgerond worden weer struiken terug geplant.

Nachtwerkzaamheden

De werkzaamheden worden tussen 9 april en 31 mei uitgevoerd. In deze acht weken wordt ongeveer drie weken gewerkt. Vrijwel alle werkzaamheden worden ’s avonds en ’s nachts tussen 20:00 uur en 05:00 uur uitgevoerd. Dit gebeurt vanwege de grote verkeersdrukte op de Meer en Vaart, waardoor we daar niet overdag mogen werken. De gemeente heeft toestemming gegeven voor het ’s avonds en ‘s nachts werken.

Wat betekent het voor u?

Het verkeer kan tijdens het werk langs de werkzaamheden rijden. Verkeersregelaars helpen hierbij. De werkzaamheden leveren vooral ’s avonds en ’s nachts geluidshinder op. We snappen dat dit vervelend is en proberen het tot een minimum te beperken. We voeren het werk dat het meeste lawaai maakt uit tussen 20:00 uur en 00:00 uur.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de klantenservice van het GVB via 0900-8011.