AMSTERDAM - Op papier zien dingen er mooier uit dan ze in werkelijkheid zijn. De mensen van Verkeersgroep Wetering laten zien dat hier met een mooi plaatje een valse voorstelling wordt gegeven.

Het betreft een nieuwe rotonde op de Weteringschans. Buurtbewoners hadden voorgesteld dingen uit te stellen tot de parkeergarage is opgeleverd, zodat buurtbewoners door de veranderingen ivm met parkeren van auto’s ed minder last hadden, Dat kon niet. Dus de Rijksmuseumbrug wordt vanaf de verandering, definitief voor een rijrichting afgesloten.

Maar wat de buurtbewoners pijn doet is dat het plaatje dat hier afgebeeld wordt, aangeeft hoe het niet klopt: “Wat ontbreekt in de tekening is het verkeer, vrachtauto’s en meer, dat over de Weteringschans komt en rechtsaf moet slaan naar het centrum! Kijk naar die 2 fietspijltjes…die komen vanaf Weteringschans….Kom straks maar kijken hoe het werkelijk is. Namelijk: Waardoor straks de fietser vanaf de Museumbrug nog meer in de knel komt door ‘bocht’ van de rotonde; zij komen uit: op wachtende auto’s en moeten daaromheen. “

Of: “Terwijl de automobilist eerst voor voetgangers, dan voor fietsers van links en dan van fietsers linksafslaanden rechtdoorgaand problemen heeft. En de fietser op de Weteringschans die linksaf wil of rechtdoor weer in problemen komt met dat rechtsafslaande verkeer vanaf Weteringschans met nu meer verkeer vanaf Weteringschans komend.”

Er wordt daar op de Weteringschans ook een tramhalte verlegd, niet omdat makkelijker is voor buurt, maar omdat de breedte van een fietspad, looppad en meer bij aanleg nieuwe tramhaltes ‘verplichte maten zouden moeten hebben’. Halte voor net mooi opgeknapt monumentaal pand. Bij navraag bij Het Ministerie Infractructuur en Waterstaat blijkt dat er wel degelijk ruimte is voor ‘afwijkingen’. Maar binnen de Gemeente Amsterdam doet men kennelijk geen navraag. “Als men daar aan de tekentafel zit dan ‘wordt’ dat het.” Aldus buurtbewoners.

Wijkraadslid van Wijkcentrum d’Oude Stadt, Gonny van Oudenallen, merkt op; “Dit plaatje laat een deel van de werkelijkheid weg. Als de Gemeente werkelijk iets voor fietsers had willen doen had men ook hiernaar moeten kijken. En afbeelden. Wekelijks gebeuren er kleine, maar zeker veel bijna, ongelukken op dit kruispunt Weteringschans/Rijksmuseumbrug. Met fieters onderling en tussen auto’s, fietsers en scooters/brommers. Want welke voorrangsregel geldt straks? En dat met de Amsterdamse fietsersmentaliteit, overal tussendoor fietsend? Met overstekende voetgangers op 2 kruispunten. Neem de electrische, onherkenbare, fiets met snelheid erbij en dit wordt helaas echt een hotspot ongevallen in de toekomst”.

Met de Rijksmusuembrug in een richting afsluiten voor alle vrachtverkeer zorgt dit plan nu zeker ook voor toename verkeer op de Vijzelgracht en Prinsengracht menen buurtbewoners.