AMSTERDAM - In Amsterdam is het verboden om op ‘eenzelfde horecaplek’ een joint te laten roken waar je ook een drankje met alcohol kunt drinken. Maar waar is dan de handhaving als een horeca-eigenaar daar mee adverteert??


Op de maandelijkse vergadering van de wijkraad van wijkcentrum d’Oude stadt bracht wijkraadslid George Hulshof (Wallengebied) een foto in: een foto waarop een nieuwe eigenaar van een sportclub of een horecagelegenheid adverteert met ‘smoke and drink’ binnenin…!

“Wat is er toch aan de hand met de Gemeente Amsterdam vragen burgers zich af: Hier kun je toch gelijk een waarschuwing afgeven en wordt die niet opgevolgd een boete uitdelen en meer?” Naast de controle op precario als je buiten een of twee borden plaatst.

Het kan niet aan ‘mankracht’ tekort liggen. Maar ligt het dan een overheid die dingen beloofd maar blijkbaar niet nakomt…! Of is men bang om iets te doen omdat het het ‘Wallengebied’ is?

Dit noemt men nu ‘dag 1’ van de overtreding, het wijkraadslid en andere bewoners zullen ons op de hoogte houden: wanneer komt de gemeente Amsterdam zijn handhaving werkelijk na?