AMSTERDAM - In uw buurt is het Buurtveiligheidsteam Waterlandpleinbuurt actief om samen met u de buurt schoon en veilig te houden. Kom kennismaken tijdens de Week van de Veiligheid!

In de Week van de Veiligheid staat het Buurtveiligheidsteam Waterlandpleinbuurt op woensdag 11 oktober 2017 tussen 16.00 en 18.00 uur met een bus op het Waterlandplein. Met het invallen van de donkere dagen in oktober neemt de kans op criminaliteit toe. Het Buurtveiligheidsteam geeft informatie voor een leefbare buurt en tips om woninginbraak en overvallen te voorkomen. Kom kennismaken en neem de nieuwe flyer mee. Hierop staan handige tips voor het melden van overlast in de buurt.

Uw ervaringen

Vertel het Buurtveiligheidsteam over uw ervaringen in de buurt. U kunt de wijkagent , handhavers en toezichthouders van het Buurtveiligheidsteam Waterlandpleinbuurt van alles vragen over wat zij doen, waarvoor u het team kunt benaderen, en wat u zelf in de buurt kunt doen.

Met deze actie richt het team zich op een schone leefomgeving en vooral op veiligheid, nu het steeds eerder donker wordt. Het Buurtveiligheidsteam is benieuwd naar uw gevoel van veiligheid in de Werengouw.

Prettig wonen

Veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijk om prettig te wonen, werken en recreëren. In uw buurt is het Buurtveiligheidsteam Waterlandpleinbuurt actief om overlastproblemen aan te pakken. De wijkagent, handhavers en toezichthouders van het Buurtveiligheidsteam werken samen met buurtbewoners en ondernemers aan een schone en veilige buurt. Zo draagt iedereen bij aan een fijne buurt om te wonen.