AMSTERDAM - De voormalige Theaterschool aan de Lindengracht 93 staat op dit moment leeg en wordt tijdelijk verhuurd. Vanaf september 2018 zal het Cartesius Lyceum 2 het gebouw gaan gebruiken.

Na een verbouwing en herinrichting van het binnenterrein kan de school haar intrek in het gebouw nemen.

Cartesius Lyceum 2

Het Cartesius Lyceum 2 is een nieuwe school voor voortgezet onderwijs (Havo-Vwo). De school is gehuisvest aan de Passeerdersgracht. Vanaf schooljaar 2018-2019 is het gebouw aan de Passeerdersgracht te klein voor het groeiend aantal leerlingen. Lindengracht 93 wordt daarom als dependance ingezet.

Omwonenden en ondernemers zijn hierover met een brief geïnformeerd. Op 13 december 2017 heeft over dit onderwerp een buurt informatieavond plaats gevonden.

Wanneer?

De start van de verbouwing is gepland op 15 januari 2018. Naar verwachting zijn de werkzaamheden klaar op 3 augustus 2018. Het schooljaar 2018-2019 begint op maandag 3 september 2018.

Voor meer informatie kunt u de projectpagina Lindengracht bezoeken.