AMSTERDAM - De regels voor het aanleggen van boten in het Noordhollandsch Kanaal zijn veranderd. Met ingang vanaf heden is een ligplaatsverbod van kracht. Het ligplaatsverbod geldt voor het gehele stuk tussen de Willemsluis en de Buiksloterdijk. Hiermee wordt voorkomen dat boten langdurig blijven liggen in het Noordhollandsch Kanaal.

Er is een gedeelte in het Noordhollandsch Kanaal waar een uitzondering op het ligplaatsverbod geldt. Dat is tussen de Willemsluis en de brug Havikslaan, aan de westzijde van het kanaal. Mensen die hun boot voor sportrecreatie willen aanleggen, kunnen hier gedurende maximaal drie aaneengesloten dagen hun boot aanleggen. De haven nabij de Buiksloterdijk blijft bedoeld voor boten van de bewoners die daar nu ook al een ligplaats hebben ingenomen. De precieze plekken waar het ligplaatsverbod geldt, staan op de bijgevoegde kaart (klik op de kaart voor een grotere afbeelding).

Boot verwijderen

Mensen die hun boot hebben aangelegd in het Noordhollandsch Kanaal worden verzocht deze te verwijderen. Doen ze dat niet, dan wordt de boot door de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van stadsdeel Noord verwijderd op grond van het Bestemmingsplan, de Verordening op het Binnenwater (VOB), de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en het Binnenvaart Politie Reglement. De kosten en risico’s hiervan komen voor rekening van de eigenaar of gebruiker van de boot.