AMSTERDAM - De oevers van de Sloterplas en de sloten en vaarten eromheen zijn belangrijk voor veel dieren. Net als het Ruige Riet. Stadsecoloog Florentijn Vos vertelt wat nodig is om de natuur verder te verrijken.

Het Sloterpark en de oevers van de Sloterplas zijn een belangrijk onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het staat in verbinding met andere groengebieden in en om Amsterdam, en de rest van de provincie. Zo kunnen dieren vrij bewegen. Het Ruige Riet, vlakbij de heemtuin in het Sloterpark, is een belangrijke broedplaats voor vogels. Omdat er amper nog riet groeit kunnen vogels als de nachtegaal en het baardmannetje er nu niet broeden. Daar moet verandering in komen.

Ecologische oever

Stadsecoloog Vos staat op de nieuwe brug naar het Sloterparkbad. “Deze oever is zes jaar geleden ecologisch gemaakt met subsidie van de provincie. Voorheen liep de grond steil het water in, nu is er een soort trap, waardoor het langzaam het water in loopt. Zo kunnen hier beesten leven en jagen, zoals de waterspitsmuis.” Helaas is de oever de laatste jaren niet helemaal goed onderhouden. “Het is nu eenvormig omdat er te lang niet gemaaid is. Je ziet her en der bomen opkomen, die geven te veel schaduw waardoor plantensoorten verdwijnen. Die bomen moeten er met een mini-graver met kluit en al uit worden gehaald. En dan voortaan elk jaar een derde maaien. Dan krijg je diversiteit in leeftijd en soorten planten en insecten. Daar komen weer allerlei beesten op af die de insecten eten.”

Ruige Riet

Het Ruige Riet zou voor een kwart uit riet moeten bestaan (in het Noordelijke deel) en voor driekwart uit bomen. Nu is het bijna honderd procent bos geworden. Er zijn veel bomen, vlierstruiken en bramen. “Riet heeft veel licht nodig, door de schaduw van de bomen kan het niet groeien. En de bladeren die van de bomen vallen maken de grond te voedzaam. Ook de paden van houtsnippers werken niet mee. Die houden water tegen en voeden de grond te veel waardoor bijvoorbeeld bramen te goed kunnen groeien.”

Wat kan er gedaan worden om het riet weer terug te laten komen? “Het snipperpad deels verwijderen, en de bovenste grondlaag daarnaast afgraven. Het moet hier weer drassig worden. Liever een ‘laarzenpad’ dan een pad van houtsnippers. Er moeten ook bomen worden verwijderd en gesnoeid waar eerst rietland was. Als dat gebeurd is, gaat het riet zeker weer groeien. Het Ruige Riet is met rietland stukken rijker aan natuur dan zonder. Er is dan meer diversiteit, en daar komen meer diersoorten op af.”

Wandeling

Op zaterdag 17 februari om 11.00 uur neemt stadsecoloog Florentijn Vos u graag mee voor een parkwandeling. Wilt u met hem mee? Geef u dan op via sloterpark@amsterdam.nl of bij Dorien Laponder, tel. 06 1022 7576.

Herstelplan Sloterpark

Nieuw-West werkt aan een Herstelplan voor Sloterpark West. Dit plan omvat ook het deel ten noorden en zuiden van de Sloterplas. Met het plan worden het achterstallig onderhoud aan het groen en de wateroverlast aangepakt. Het ontwerp van dit deel van het park blijft ongewijzigd. Dat betekent dat als een boom wordt gekapt, er in principe een nieuwe boom terugkomt. Dat geldt dus ook voor de risicovolle bomen die al zijn gekapt.