NEDERLAND - De huidige politiechef van de Eenheid Noord-Holland, Liesbeth Huyzer, is benoemd tot lid van de korpsleiding. Zij gaat per 1 maart in haar nieuwe functie aan de slag. Huyzer volgt Henk van Essen op, die in november 2016 werd benoemd tot plaatsvervangend korpschef.

‘Het aantreden van Liesbeth Huyzer betekent dat de korpsleiding weer voltallig is’, zegt korpschef Erik Akerboom in een eerste reactie. ‘Deze versterking vind ik meer dan welkom, zeker in de persoon van een collega die zo veel politiek-bestuurlijke ervaring inbrengt. Zij bekleedde immers uiteenlopende managementfuncties bij meerdere ministeries. In 2005 trad zij toe tot de politie, waar zij zich ontwikkelde tot een vakvrouw, die sterke affiniteit tentoonspreidt met het dagelijkse politiewerk. Als kwartiermaker en vervolgens politiechef van de Eenheid Noord-Holland was Liesbeth Huyzer van meet af aan intensief betrokken bij de totstandkoming van ons korps. Zij weet uit de eerste hand wat wij realiseerden en wat ons nog te doen staat: verdere verankering en versteviging, intern en extern. Liesbeth Huyzer heeft in huis wat daarvoor nodig is. Ik ben blij met haar komst en wens haar namens de korpsleiding succes met deze mooie uitdaging.’

Lokaal maatwerk

‘Wat mij drijft, is het denken en werken vanuit verschillende perspectieven en belangen’, licht Liesbeth Huyzer toe. ‘Om met elkaar te verenigen wat uiteenloopt en zo het politiewerk in de praktijk werkend te krijgen. Mijn eigen rol en positie kleurde ik ook altijd zo in, bijvoorbeeld als politiechef. Lokaal maatwerk vormde voor mij steevast het uitgangspunt om de nationaal georganiseerde politie zichtbaar te maken in mijn eenheid. Het gezag in Noord-Holland beaamt dat we daarin geslaagd zijn. Er valt natuurlijk nog genoeg te doen, maar ik draag het aansturen van mijn eenheid met een gerust hart aan anderen over.’

Snijvlak

Huyzer geeft aan dat zij beslist oor heeft voor de kritische geluiden over de politie: ‘Toch ben ik heel trots op wat wij tot nu toe met elkaar bereikten. Dat we nog niet klaar zijn, lijkt me overduidelijk. Een stevige verbinding met onze politiek-bestuurlijke omgeving vind ik daarbij wezenlijk. De samenleving – en niet wijzelf – bepaalt immers hoe legitiem ons handelen is. Juist op dat snijvlak tussen extern en intern ligt mijn kracht, die ik vanaf nu wil inzetten voor het totale korps.’

Loopbaan

Liesbeth Huyzer (1961) startte haar loopbaan in 1984 als juridisch beleidsmedewerker bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. Daar klom zij op tot sectorhoofd binnen de Directie Juridische Zaken. In 1998 switchte zij naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waar zij onder meer plaatsvervangend directeur Politie was. Als hoofd Professionalisering en Opsporing trad Huyzer in 2005 toe tot de korpsleiding van het toenmalige politiekorps Amsterdam-Amstelland. In 2011 startte zij als kwartiermaker en twee jaar later als politiechef van de Eenheid Noord-Holland.