AMSTERDAM - Liefde, verbinding en integriteit zijn de kernwaarden van Hart voor Vrijheid, waarop ons politieke programma op gebaseerd. Deze waarden die zijn verwaarloosd door de huidige politieke partijen, van links tot rechts, die ons motiveerden om ons te verenigen en om op te staan. Wij willen het vertrouwen in elkaar en in de overheid te herstellen en werken aan een menswaardige vrije samenleving. De mens staat voor ons centraal, niet de regels en systemen. Onze stad is de culturele hoofdstad van Nederland, de stad van Spinoza, wij Amsterdammers maken Amsterdam.

Wie zijn wij?

Sinds voorjaar 2020 staan wij op tegen disproportionele corona-maatregelen en de opschorting van vrijheden en grondrechten. Vereniging Hart Voor Vrijheid werd 17 juni 2021 officieel opgericht en is een nog altijd groeiende burgerrechtenbeweging. We doen in acht Nederlandse gemeenten mee met de gemeenteraadsverkiezingen met meer dan 50 kandidaten, om onze invloed uit te oefenen op lokaal niveau, omdat wij ervan overtuigd zijn dat de echte verandering van onderop moet plaatsvinden; we moeten het zelf doen.

Wat onderscheidt ons?
Zachte waarden. Handelen vanuit liefde, verbinding en integriteit betekent durven vertrouwen op het innerlijk weten. Op gemeente niveau houdt dat in dat je je eigen verantwoordelijkheid neemt en niet klakkeloos Den Haag of de partijpolitieke lijn volgt. Wij zien de gevolgen van de maatregelen en een bestuurscultuur en systeem dat het mogelijk maakt dat leed te negeren. Naast 20.000 doden door corona, zijn er ook enorm veel slachtoffers door o.a. psychische problemen, armoede en eenzaamheid bijgekomen.

Wij hebben jongeren, personeel in zorg en onderwijs, winkeliers en (horeca-) ondernemers gevraagd hoe zij vertegenwoordigd willen worden in de gemeenteraad. Een aantal van hen sloten zich bij ons aan en staan op onze lijst 14. Andere onderwerpen: toeslagenaffaire, jeugdzorg, woonbeleid, bijstand, kunst & cultuur en veel meer. Wij betrekken slachtoffers van overheidsfalen bij de oplossing van hun problemen. HVVA wil het media landschap en de communicatie van en met de overheid op orde brengen, omdat mensen belangrijker zijn dan cijfers en politieke agenda’s.

Hart voor Vrijheid Amsterdam wil op alle mogelijke manieren actief oplossingen faciliteren die ondernemende Amsterdammers reeds bedachten om bij te dragen aan hun eigen stad, maar die werden genegeerd en verwaarloosd door gemeente Amsterdam. Onze stad barst van goede plannen en daadkracht om problemen concreet aan te pakken, mits daar naar geluisterd wordt.

Wij gaan de gemeenteraad opschudden! Geeft u ons uw stem?