AMSTERDAM - Afgelopen woensdag hield Lous Vinken, oud ambtenaar van de gemeente Amsterdam een lezing over Volkshuisvesting in wijkcentrum d’Oude Stadt.

Wijkraadslid Anita Mizrahi is een van de actieve Amsterdammers die zich druk maakt over de exploderende huren en verkoop van sociale woningbouwwoningen. In een uiterst boeiende lezing legde oud ambtenaar Lous Vinken in heldere taal uit hoe dingen zijn ontstaan en gaf antwoord op de vragen hoe je wellicht als burgers (en ambtenaren) dingen kunt ‘keren’.

Duidelijk werd uit de lezing dat gemeente en woningbouwcorporaties op papier betere afspraken moeten maken en niet alleen intentieverklaringen moeten accepteren. En in deze tijden dienen zij te zoeken naar partners die sociaal willen investeren en niet alleen iets voor het grote geld willen doen in Amsterdam.

De politiek moet ‘wakker geschud worden’, en er moeten betere afspraken met woningbouwcoöperaties komen. Moet en niet meer sociaal gebouwd worden, ook voor de middeninkomens?

De aanwezigen willen nadenken over actievoeren richting de komende wethouder Volkshuisvesting Amsterdam… Dus vele eensgezinden daar bij deze bijeenkomst. Wat verder in het jaar zal weer een lezing gehouden worden, ditmaal in de avonduren met diverse discussiemogelijkheden.

Men kan zich op de nieuwsbrief van het wijkcentrum https://www.oudestadt.nl/ inschrijven om op de hoogte te blijven van activiteiten.