AMSTERDAM - Lezing op 11 mei'22 door Lous Vinken, over de historie van volkshuisvesting, huisvesting van verschillende doelgroepen en een evenwichtig stedelijk woonbeleid bij Wijkcentrum d’Oude Stadt.

Bijna 35 jaar is Lous Vinken werkzaam geweest in de ruimtelijke sector van de gemeente Amsterdam. Begin jaren ‘80 van de vorige eeuw is zij gaan werken voor de gemeente Amsterdam, bij de dienst Volkshuisvesting. Haar hart had zij al eerder verpand aan de stadsvernieuwing in de roerige jaren ’70, met acties van de buurtgroep in de Pijp rond de voormalige Melkfabriek in de Govert Flinckstraat.

Anita Mizrahi, wijkraadslid wijkcentrum d’Oude Stadt is de organisator op woensdagmiddag 11 mei 2022, 16:00-18:30 uur. Inloop 15:30 uur bij wijkcentrum d’ Oude Stadt, Kerkstraat 123 (tussen Leidsestraat en Nieuwe Spiegelstraat). Aanmelden: wijkcentrum@oudestadt.nl.

De acties van de buurtgroep(en)richtten zich op Bouwen voor de Buurt, bouwen binnen de rooilijnen, behoud en herstel, acceptabele nieuwbouw en betaalbare huren, stadsvernieuwingshuren die niet veel later de bekende Schaeferhuren werden.

Daardoor geïnspireerd heeft Lous Vinken tot in de tweede helft van de jaren ’90 in de volkshuisvesting gewerkt. Daarna in het projectmanagement en de huisvestingsprogramma’s voor jongeren, studenten en tenslotte ouderen: bijzondere doelgroepen die in toenemende mate de woningvraag en –productie zijn gaan en zullen blijven beheersen.

Van de ervaringen en inzichten die vooral in twintig jaar stadsvernieuwing zijn opgedaan, valt veel te leren. De stad als geheel kan daarmee haar voordeel doen. Daarover met elkaar in gesprek gaan raakt aan de gemengde stad, inzet op woningverbetering, acceptabele nieuwbouw, bouwen voor de vraag, kortom een evenwichtig stedelijk woonbeleid.