AMSTERDAM - Klas 1C van het Sweelinck College heeft het laagste verzuim van heel Amsterdam. De leerlingen waren in de afgelopen periode altijd aanwezig tijdens de lessen en kwamen slechts 3 keer te laat. Portefeuille-houder onderwijs van Zuid, Sebastiaan Capel, ging daarom donderdag 16 maart tijdens de Dag van de Leerplicht, langs bij het Sweelinck College om de leerlingen en docenten te feliciteren met dit resultaat. De klas ontving, naast complimenten, gebak, een wisselbeker en een waarde cheque om met de klas een uitje te maken.

Terugdringen van verzuim op scholen en voortijdig schoolverlaten is een speerpunt van de gemeente Amsterdam. Uit het jaarverslag Leerplicht over schooljaar 2015-2016 blijkt dat van de leerplichtige leerlingen in het voortgezet onderwijs in dat schooljaar 4,1% verzuimde. Dit is een toename van 0,9% ten opzichte van het voorgaande schooljaar. Van de leerplichtige mbo’ers verzuimde 36,3% in 2015-2016, in het schooljaar 2014-2015 was dit 34,9%. De lichte stijging van het verzuim wordt deels verklaard door het beter melden van verzuim door scholen.