AMSTERDAM - “Vrijheid….wij kunnen hier samen zijn in vrijheid In vrijheid samen gedenken, herinneren Stel je voor: je kunt niet veilig over straat, Je kunt niet naar school, je kunt niet spelen Omdat je doof bent en Joods of omdat….. ja, omdat wat?”

Met een ernstige blik op het gezicht kijken de dove / slechthorende leerlingen van Kentalis Signis naar de toespraak van Annet de Klerk, Kentalis directeur Onderwijs Doof/Slechthorend, in Nederlandse Gebarentaal (NGT). Deze dinsdagmiddag 19 april wordt bij het herdenkingsmonument ‘De wereld bleef doof’ voor hen tastbaar wat ze in de afgelopen weken tijdens de les hebben geleerd.

Speciale band
Jaarlijks worden bij het monument van Stichting DovenShoah in het Hortusplantsoen in Amsterdam de dove, Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Kentalis Signis, een school voor speciaal onderwijs aan leerlingen die doof/slechthorend zijn of een communicatief meervoudige beperking (CMB), heeft een speciale band met het monument dat tien jaar geleden werd onthuld, zo verhaalt Kentalis Signis-directeur Hanneke van der Veen. “We staan voor het toenmalige schoolgebouw voor dove kinderen. In de leerlingboeken uit de oorlogsperiode met de namen van de leerlingen staat aangetekend welke Joodse leerlingen zijn afgevoerd naar Duitsland en later is erbij geschreven dat ze niet zijn teruggekomen. Zoveel jonge kinderen, die nog aan het begin stonden van hun leven. Ik word er stil van als ik door die boeken blader. Volgende week ga ik ze naar het Stadsarchief van Amsterdam brengen, om ze voor de volgende generaties te behouden.”

Geadopteerd
Kentalis Signis heeft dit monument ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog geadopteerd, zoals ook andere Amsterdamse scholen er één hebben. De dove leerlingen van de groepen 7 en 8, de oudste groep SO CMB en een deel van VSO CMB waren bij de herdenking aanwezig. Van der Veen: “We leven ook nu in een samenleving die niet vrij is van discriminatie en vooroordelen. Dit jaar is een cursus over racisme en discriminatie aangeboden door de gemeente Amsterdam voor alle leerkrachten in Amsterdam. Die cursus is gevolgd door twee leraren van Signis. Bewust worden van alledaags racisme, lesmaterialen gebruiken waarmee alle leerlingen zich kunnen identificeren wat betreft huidskleur, geloof, man-vrouw, seksuele geaardheid etc. Er is nog steeds veel te doen. Als school hebben we daar ook een taak in.”

Het is stil. Plechtig worden de kransen bij het monument gelegd. De ceremonie is afgelopen en de leerlingen gaan weer terug naar school. Zichtbaar onder de indruk.

Over Kentalis
Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, ook als zij meerdere beperkingen hebben. Zij kunnen bij Kentalis terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werkt Kentalis samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland en delen wij met hen kennis. Onder het motto: ‘Samen komen we verder’. In Amsterdam biedt Kentalis onderzoek in het audiologisch centrum en behandeling voor kinderen, jongeren en hun naaste omgeving. Ook zijn er vier scholen in Amsterdam (TOS, Doof/Slechthorend, SO CMB en VSO CMB). Uit de hele regio komen cliënten en leerlingen naar deze locaties toe.