AMSTERDAM - Op vrijdagavond 24 juni zal de laatste militaire eenheid gehuisvest in Amsterdam, de Charlie compagnie 20 Natresbataljon onze hoofdstad verlaten.

In 1642 wordt kapitein Banninck Cocq vereeuwigd door Rembrandt van Rijn in de Nachtwacht voordat hij met zijn eenheid de poort van Amsterdam uit marcheert. In de voetsporen van kapitein Banninck Cocq doet, nu 420 jaar later, de Charlie Compagnie 20 Natresbataljon van het Korps Nationale Reserve als laatste militaire eenheid hetzelfde.

Het terrein van het Marine Etablissement Amsterdam (MEA) is de laatste jaren gedeeltelijk overgedragen aan gemeente Amsterdam. Hierdoor zijn diverse militaire eenheden op andere locaties in Nederland ondergebracht en als laatste Amsterdamse eenheid gaat ook de Charlie compagnie verhuizen naar een nieuwe locatie bij Schiphol in de Haarlemmermeer.

De Amsterdamse compagnie gaat de traditie voortzetten door, in navolging van de Schutterij van Amsterdam, zowel de poort van de kazerne als de stadsgrens bij Sloten uit te marcheren. Het defilé op de kazerne wordt afgenomen door de Plaatsvervangend Inspecteur Reservepersoneel kolonel Stallmann en Bataljonscommandant luitenant-kolonel Burgers. De begeleiding gebeurt door een Nederlandse piperband

Korps Nationale Reserve
Het Korps Nationale Reserve is inzetbaar voor bewaking- en beveiligingtaken in Nederland. Dit korps van de Koninklijke Landmacht bestaat uit drie Natresbataljons (één in elke gevechtsbrigade) met in totaal 2.800 actief dienende reservisten. 20 Natresbataljon valt onder het commando van 11 Luchtmobiele Brigade, de Rode baretten in Schaarsbergen. Natresmilitairen vervullen hun functie voor vrede en veiligheid naast een burgerbaan of studie. www.defensie.nl/reservisten of volg ons op FB 20 Natresbataljon