AMSTERDAM - Drie ROC's met hun studenten, afdeling kunst en media, waarvan een ROC Amsterdam is, hebben een Pan-stand ingericht!

Op de #Pan in Amsterdam is voor het eerst een stand van #ROC. Stichting PAN Educatie Fonds initieerde in 2022 een educatief project voor het beroepsonderwijs met als titel ROC: Kunst in Educatie. Het doel is zowel bij de kunst en cultuur sector als bij de studenten de wederzijdse professionele kansen en mogelijkheden onder de aandacht te brengen.

In een leer- en praktijkgericht pilotproject neemt nu een team studenten van ROC Amsterdam, het ROC van Twente en FIRDA met een door henzelf ontwikkelde en ontworpen stand deel aan PAN Amsterdam. Op deze wijze wordt aan studenten uit verschillende disciplines de mogelijkheid geboden kennis op te doen, de betekenis en waarde van kunst te doorgronden en alle aspecten van de kunstbeurs te ontdekken en in praktijk te brengen.

Op deze wijze komen inhoudelijke en educatieve waarden, het samenwerken vanuit verschillende vakgebieden en het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt in de kunst- en cultuursector bij elkaar.

De ambitie is de kunstbeurs als verbindend fenomeen structureel in het opleidingsaanbod op te nemen en iedere ROC in Nederland de kans te bieden aan een beurs deel te nemen.

Het #Wijkcentrum d'Oude Stadt in Amsterdam centrum hoopt in 2024 en een stagiaire van de ROC ruimte te geven en/of 1-3 studenten ruimte te geven om hun werk aan de muren van het wijkcentrum te laten zien!

(De pilot is gerealiseerd dankzij de financiële bijdragen van Fonds21, de ELJA Foundation en het Prins Bernhard Cultuurfonds, PAN Amsterdam en particulieren)