AMSTERDAM - In samenhang met de tentoonstelling Amsterdam Magisch Centrum, een tentoonstelling over cultuur en tegencultuur in de roerige jaren zestig, presenteert het Stedelijk op zondag 9 december een Sunday Seminar over hedendaags activisme. Een programma met lezingen, debat en performances, waarbij met jonge activisten wordt gesproken over wat activisme voor hen betekent, en welke rol kunst daarbij speelt.

Het gedachtengoed van de jaren zestig, waarin het gevoel heerste dat alles mogelijk was en activisten konden bouwen aan een betere toekomst, vormt het uitgangspunt van deze middag. Wat is er over van het activistische gedachtengoed? Wat zijn de kenmerken van het (hedendaags) activisme precies?

Het programma valt tussen twee belangrijke ankerpunten in: de Sinterklaasviering op 5 december en het 70-jarige jubileum van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op 10 december. Welke middelen hebben wij tegenwoordig tot onze beschikking om ons te verzetten tegen bestaande machtsrelaties? Zijn er vormen van klein en individueel verzet? En hoe verhoudt activisme uit de jaren zestig zich tot hedendaags activisme?

Programma
Het eerste deel van het programma richt zich op de kenmerken van activisme, in het tweede deel wordt de rol van het museum ter discussie gesteld. De moderator van de middag is Maurice Seleky (auteur, presentator, communicatiestrateeg).

15.00 uur: voordracht van Jerry Afriyie, dichter en mensenrechtenactivist
15.10 uur: introductie door Jeftha Pattikawa, projectleider STUDIO i, Stedelijk Museum Amsterdam
15.20 uur: lezing Devika Partiman, sociaal activist en oprichter Stem op een Vrouw
15.40 uur: gesprek met Naomie Pieter, queer- en antiracisme activist, co-founder Daughters of Ivory en Black Queer & Trans Resistance NL, Jerry Afriyie, Devika Partiman en Massih Hutak, rapper, schrijver en columnist
16.05 uur: pauze
16.15 uur: voordracht van Jerry Afriyie
16.20 uur: gesprek met Naomie Pieter, Jerry Afriyie, Devika Partiman, Massih Hutak en Jeftha Pattikawa.

Amsterdam Magisch CentrumDe tentoonstelling
Amsterdam Magisch Centrum. Kunst en Tegencultuur 1967-1970 laat zien hoe Amsterdam zich aan het eind van de jaren zestig ontwikkelt tot een progressieve en artistieke vrijplaats, een laboratorium voor vernieuwingen in de kunst en de (tegen)cultuur. Het schetst een beeld van de stad als centrum van de wereld waar kunstenaars en activisten traditionele verhoudingen in de samenleving aan de kaak stelden. Kunst speelde hierbij een grote rol: enerzijds werd emancipatie en maatschappijkritiek een belangrijk onderwerp binnen de kunst, anderzijds werd kunst ingezet als vorm van verzet.

Amsterdam Magisch Centrum is nog te zien tot en met 6 januari 2019.

Dit programma is ontwikkeld in samenwerking met STUDIO i, een platform voor inclusieve cultuur. STUDIO i is een initiatief van het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven. Met STUDIO i geven de musea een duurzame impuls aan de toegankelijkheid en inclusie binnen het culturele veld. Klik hier voor meer informatie.