AMSTERDAM - Zijne Majesteit de Koning opent woensdagmiddag 3 oktober de tentoonstelling ‘1001 vrouwen in de 20ste eeuw’ in het Amsterdam Museum. De expositie toont beeltenissen en verhalen van krachtige en inspirerende vrouwen en geeft een blik op gebeurtenissen in de twintigste eeuw. De tentoonstelling is gebaseerd op het gelijknamige boek van historica Els Kloek. De Koning neemt het eerste exemplaar in ontvangst.

Het museum laat weten dat de beeltenissen en verhalen de mogelijkheden en hindernissen voor vrouwen laat zien, in het verleden en heden. De tentoonstelling gaat over politica’s, feministen, wetenschapsters, sportvrouwen, directrices, zusters, onderwijzeressen en vrijheidsstrijdsters in de twintigste eeuw. Het zijn bekende en onbekende Nederlanders, bijvoorbeeld de eerste vrouw die een vliegbrevet haalde, weldoener was of in de politiek werkte, in een tijd dat er voor vrouwen minder mogelijk was.