AMSTERDAM - Op donderdag 28 september tussen 16.00 en 18.00 uur kunnen bewoners van De Banne kennismaken met het Buurtveiligheidsteam (BVT). Het team staat dan met een bus in de Lichterstraat en gaat ook langs de deuren om de nieuwe flyer uit te delen en informatie te geven voor een leefbare buurt en tips om woninginbraak te voorkomen.

Vertel het Buurtveiligheidsteam over uw ervaringen in de buurt! Zij vertellen u wat het team doet, waarvoor u het team kunt benaderen en wat u zelf in de buurt kunt doen. Tijdens deze najaarsactie richt het team zich vooral op een schone leefomgeving en veiligheid.

Veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijk om prettig te wonen, werken en recreëren. In uw buurt is het Buurtveiligheidsteam De Banne actief om overlastproblemen aan te pakken. De wijkagent vormt samen met toezichthouders en handhavers het Buurtveiligheidsteam. Zij zetten zich in voor een veilige en leefbare wijk. Daarbij hebben wij uw hulp hard nodig. Ervaart u overlast door afval, jeugd, verkeer of andere oorzaken, meld het!