AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam heeft het uitwerkingsplan Podium Lelylaan herzien. De aanleiding is de wens tot behoud van het bijzondere hoofdgebouw van het voormalige Calvijn met Junior College en een gewenste herijking van het woningbouwprogramma. Het concept uitwerkingsplan is nu vrijgegeven voor inspraak. U kunt tot en met dinsdag 2 mei 2017 hierop reageren.

Wat is een uitwerkingsplan?

Podium Lelylaan wordt de komende jaren ontwikkeld naar een levendig woon- en werkgebied. Het uitwerkingsplan is een beleidsstuk dat omschrijft hoe het gebied er in de toekomst gaat uitzien.

Aanleiding herziening

De gemeente Amsterdam wil het bijzondere hoofdgebouw van het voormalig Calvijn met Junior College (Schipluidenlaan 12) behouden vanwege haar hoge cultuurhistorische waarde. Uit onderzoek blijkt dat transformatie van het gebouw naar verschillende bestemmingen goed mogelijk is. De herziening was tevens aanleiding om het woningbouwprogramma te optimaliseren om de toenemende druk op de Amsterdamse woningmarkt te verlichten.

Inzien stukken en inloopbijeenkomst

U kunt tot en met dinsdag 2 mei 2017 het concept ‘Herziening Uitwerkingsplan Podium Lelylaan

 (PDF, 9.3 MB)

’ inzien en uw reactie hierop geven. Reacties die daarna binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen. Het conceptplan ligt tevens ter inzage in het Tuinstadhuis aan Plein ‘40-‘45 nr.1 en in het Stadsloket op het Osdorpplein 1000.

Wilt u vragen stellen en direct reageren op het stuk? Kom langs bij de inloopbijeenkomst en deel uw mening en ideeën:

  • Wanneer: dinsdag 18 april van 17.00 – 20.00 uur (u kunt op elk gewenst tijdstip langskomen)
  • Waar: Calvijn College, Pieter Calandlaan 3

Hoe dient u een zienswijze in?

U kunt op de volgende manieren reageren (vermeld altijd uw naam, e-mailadres en adresgegevens):

- online: deel via het reactieformulier uw mening;

- e-mail: mail uw reactie naar info@nieuwwest.amsterdam.nl, onder vermelding van inspraakreactie ‘Herziening Uitwerkingsplan Podium Lelylaan’;

- schriftelijk: stuur uw reactie naar stadsdeel Nieuw-West, t.a.v. mevrouw Ingrid van Duuren, onder vermelding van inspraakreactie ‘Herziening Uitwerkingsplan Podium Lelylaan’, Postbus 2003, 1000 CA  Amsterdam;

- mondeling: laat uw reactie achter tijdens de inloopbijeenkomst op dinsdag 18 april.

Nota van beantwoording

Wanneer de inspraaktermijn is afgelopen, worden de vragen en reacties beantwoord en verwerkt in de nota van beantwoording. Iedereen die een reactie heeft ingediend, ontvangt deze nota per e-mail. Indien u niet beschikt over een e-mailadres, ontvangt u een schriftelijke reactie.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Ingrid van Duuren, assistent-projectmanager Lelylaan, i.van.duuren@amsterdam.nl.