AMSTERDAM - Hier is een transformatieproces ingezet van werkgebied naar een gemengd woon-werkgebied. In het concept stedenbouwkundig plan Weespertrekvaart Midden is de stedenbouwkundige programmatische invulling en opzet beschreven voor het gebied. Dit plan is nu door het College vrijgegeven voor inspraak. een gemengd woon-werkgebied.

In 2015 is dit gebied door de gemeenteraad aangewezen als 1 van de 6 versnellingsprojecten voor woningbouw in het kader van Ruimte voor de Stad/Koers 2025. Het gebied Weespertrekvaart Midden ligt ten oosten van de voormalige Bijlmerbajes en bestaat uit een strook met tijdelijke studentenunits en de Wenckebachweg. De ambitie is het creëren van een stedelijk woon-werkgebied dat door de aanleg van een nieuwe spooronderdoorgang aansluit op de Spaklerweg en hierdoor beter bereikbaar wordt.

Inspraak

Alle bewoners van Amsterdam kunnen via een inspraakreactie hun mening kenbaar maken over het plan. De periode van inspraak vindt plaats van donderdag 5 oktober tot en met woensdag 15 november 2017.

Het plan ligt met ingang van 5 oktober ook ter inzage op het stadskantoor/stadsloket Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG te Amsterdam.

Openingstijden van het kantoor: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.

U kunt uw reactie (tot uiterlijk 16 november) per mail of post sturen naar:
herontwikkelingoveramstel@amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam
Grond en Ontwikkeling
T.a.v. M.Paulissen
Postbus 1104
1000 BC AMSTERDAM

Na de inspraakperiode worden alle reacties verzameld en waar mogelijk verwerkt in een Nota van Beantwoording. De eventuele aanpassingen van het stedenbouwkundig plan worden daarin benoemd en doorgevoerd in het plandocument zelf.

Inloopavond

Wilt u meer weten over het concept stedenbouwkundig plan Weespertrekvaart Midden? Dinsdag 31 oktober organiseren wij een inloopavond. U bent welkom tussen 18.00 – 20.30 uur in de bouwkeet Overamstel op de Daniël Goedkoopstraat 1, 1096 BD te Amsterdam.