AMSTERDAM - In november 2017 start de bouw van vijf woonblokken langs de IJdoornlaan, ter hoogte van het Banneplein. Omwonenden en andere geïnteresseerden die hierover meer informatie willen, kunnen terecht op de inloopbijeenkomst op maandag 10 april.

Datum: maandag 10 april 2017
Tijd: tussen 16.00 en 19.00 uur
Locatie: Buiksloterkerk, Buiksloterkerkpad 10, 1034 VZ Amsterdam

Vertegenwoordigers van woningcorporatie Rochdale, de projectontwikkelaar en de gemeente Amsterdam staan u te woord en leggen de plannen uit. Ook kunt u uw reactie geven op het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte in de directe omgeving van de nieuwe woningen. 
U kunt vanaf 16.00 uur op ieder moment binnenlopen.

Woningbouw langs de IJdoornlaan

Langs de IJdoornlaan komen vijf woonblokken van verschillende hoogtes, met meerdere typen woningen. Er komen in totaal 251 sociale huurwoningen, koopappartementen en gezinswoningen. Om de woningbouw mogelijk te maken, wordt de IJdoornlaan een paar meter naar het noorden verlegd. Tussen de nieuwe woonblokken komen vier groene stroken die doorgang bieden van en naar de IJdoornlaan.

Binnenkort starten de voorbereidingswerkzaamheden voor de woningbouw. De start van de bouw is gepland in november van dit jaar. Naar verwachting legt stadsdeel Noord in april/mei de eerste fase van de omgevingsvergunning ter visie op de website www.debanne.nl.

De geplande woningbouw langs de IJdoornlaan is het laatste woningbouwproject van het stedelijk vernieuwingsprogramma voor de Banne uit 2003. Op www.banneplein.nl vindt u alle informatie over het project.

Openbare ruimte Banneplein en omgeving

Op de informatiemiddag presenteren we ook het ‘voorlopig ontwerp’ voor de openbare ruimte in de directe omgeving van de woningbouw. Het gaat om het opnieuw inrichten van het straatprofiel van het Banneplein, inclusief de parkeervakken, de groene stroken tussen de bebouwing en de nieuw te bouwen parallelweg langs de IJdoornlaan. De openbare ruimte wordt opnieuw ingericht als de bouw van de vijf woonblokken klaar is. Op de informatiemarkt van 4 februari 2016 heeft een aantal bewoners zich opgegeven voor een werkgroep over de inrichting van de openbare ruimte ten zuiden van het plangebied. Deze werkgroep start in 2017.

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden

De bouwwerkzaamheden kunnen overlast geven. Vanzelfsprekend wordt deze overlast zoveel mogelijk te beperkt. De bestaande woongebouwen en parkeerplaatsen blijven tijdens deze periode bereikbaar.