AMSTERDAM - Herkent u dat? Er staan jongeren te chillen op het plein en u kunt daardoor niet slapen. U loopt liever om als u een groepje jongeren ziet staan. U ergert zich aan de troep die jongeren achterlaten. De irritatie loopt hoog op: “Hé, oprotten!” Het resultaat: een grote bek terug en niemand wordt er beter van.

Dat kan anders. Hoe, dat hoort u op de informatieavond ‘Straattaal’ van Dock jongerenwerk en  stadsdeel Noord op woensdag 24 mei, van 19.30 tot 21.00 uur in De Bolder, Parlevinker 6, 1034 PZ Amsterdam.

Jongeren spelen op deze avond verschillende situaties na, u krijgt tips en trucs en leert wat u beter kunt doen of laten als u jongeren wilt aanspreken.

Komt u ook? U bent van harte welkom. Koffie en thee staan klaar.

Aanmelden

E-mail: a.breure@amsterdam.nl
Telefonisch: 06 2281 9670

Aanmelden is niet verplicht, maar de organisatie stelt het wel op prijs. Geef bij uw aanmelding aan met hoeveel personen u komt.