AMSTERDAM - Er komt een nieuw, levendig stadspark in de langgerekte groenstrook tussen de woningen van Overtoomse Veld. Voor het zuidelijk deel van het park is onlangs een ontwerp gemaakt op basis van ideeën uit de buurt. Dit ontwerp is op 14 september aan buurtbewoners gepresenteerd.

Spoorpark

Het Spoorpark ligt tussen de Jan Evertsenstraat en de Johan Jongkindstaat. Het nieuwe buurtpark wordt een aantrekkelijk en groen park, waar u kunt wandelen, spelen, elkaar ontmoeten en genieten van het groen. Het wordt gefaseerd aangelegd om goed aan te sluiten bij de nieuwbouw in de wijk. In 2018 start de uitvoering van het noordelijke deel. Het zuidelijke deel start in 2019. De wensen van bewoners zijn zoveel mogelijk in het ontwerp verwerkt.

Eenheid in ontwerp

Het ontwerp voor Spoorpark Zuid

heeft dezelfde vormgeving als Spoorpark Noord. Zo maken we één park met één uitstraling. Er komen veel verschillende soorten groen en kleurige bloemen. Ook wordt het park modern ingericht met verschillende speel- en verblijfsplekken. Over de hele lengte van het park komt een doorgaande wandelroute. Omwonenden kunnen door het park naar tram, metro en trein lopen. Deze route toont een groene, waterrijke omgeving en biedt prachtig zicht op de schoolwerktuinen.

Vaststelling ontwerp Spoorpark Zuid

Het ontwerp wordt de komende tijd definitief gemaakt en vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Nieuw-West. Daarna start de voorbereiding van de aanbesteding om een geschikte aannemer te vinden.

Vragen?

Heeft vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met projectleider Nicoline van Hagen via n.van.hagen@amsterdam.nl