AMSTERDAM - Amsterdammers die langdurig een laag inkomen en een in verhouding hoge huur hebben, krijgen vanaf 1 augustus van dit jaar korting op hun maandelijkse huur. De gemeente betaalt deze korting tot 2019. Afgesproken is dat daarna de woningcorporaties de lasten van de korting op de huur dragen. Ook wordt het makkelijker gemaakt voor mensen in een relatief grote en dure woning om een wat kleinere en beter betaalbare woning te vinden.

Met deze regeling worden de woonlasten van circa 8.000 huishoudens maandelijks verlaagd. Het exacte kortingsbedrag is afhankelijk van de hoogte van de huur, inkomen en samenstelling van het huishouden. De Huurdersvereniging Amsterdam, de Amsterdamse woningcorporaties en de gemeente hebben deze afspraken vastgelegd in de regeling Passende huur particulieren 2017/2018 die onderdeel is van het Woonlastenakkoord. De regeling zorgt ervoor dat mensen die problemen hebben om hun huur te betalen worden geholpen om rond te komen.

Passende woning

Ook het vinden van een betaalbare alternatieve woning wordt makkelijker. Niemand hoeft te verhuizen maar vaak willen mensen graag naar een iets kleinere woning als dat scheelt in de kosten. Juist voor die mensen wordt dat nu makkelijker. Eenpersoonshuishoudens in Amsterdam met een minimum inkomen, die wonen in een voor hen te dure sociale huurwoning van 70 m2 of meer, met minimaal 4 kamers, kunnen in de toekomst met voorrang in aanmerking komen voor een kleinere en goedkopere woning. Die regeling wordt nu zo snel mogelijk bij WoningNet ingericht.

De huurders die mogelijk in aanmerking komen voor korting in 2017, hebben in mei of juni een brief van de gemeente gekregen. Als zij geen bezwaar hebben gemaakt tegen het delen van hun inkomensgegevens krijgen ze nog deze maand van hun corporatie persoonlijk bericht over hun mogelijke huurkorting.

Meer informatie

Lees meer op de webpagina Passende huur.